Abbonamento 790/anno o 190/trimestre

Le armi sono abbassate

Veterani di guerra israeliani e militanti palestinesi stanno ora unendo le forze in una nuova organizzazione per la pace per porre fine alle sofferenze dei civili.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

[israele] [Movimento] Lunedì 10 aprile, un centinaio di soldati israeliani e un centinaio di attivisti palestinesi si sono riuniti in un villaggio fuori Gerusalemme. Deporranno le armi e si rifiuteranno di essere ancora nemici.

Si chiamano Combatants for Peace, la nuova organizzazione che sarà lanciata lunedì. Per essere un membro devi aver prestato servizio nelle forze armate israeliane o aver partecipato a un'organizzazione militante palestinese. E poi devi deporre le armi per sempre e promettere di lavorare pacificamente per una soluzione del conflitto.

De forhenværende offiserene, aktivistene og desertørene hopper ikke av fordi de er fornøyd med status quo. De legger ned våpnene for å bryte voldsspiralen. Å få slutt på lidelsen de sivile på begge sider opplever, og å få slutt på Israels okkupasjon av palestinske områder, er det erklærte målet.

Selv de israelske soldatene som har blitt med i Combatants for Peace har anerkjent at varig fred krever at en selvstendig palestinsk stat med Øst-Jerusalem som hovedstad får eksistere ved siden av Israel.

– Vi blir hatet av alle. Palestinerne har vanskelig for å stole på oss, og våre egne vender oss ryggen, sier Avichai Sharon til Ny Tid.

Han er tidligere infanterist i IDF, den israelske hæren. Han beskriver en situasjon der vold forherliges på begge sider av konflikten, og der pasifistiske holdninger ses på som en trussel.

– Nesten alle israelske gutter drømmer om å bli piloter. Jeg gjorde også det, og jeg hadde pappa som forbilde. Han var leder av en egen skvadron på 1970-tallet, og jeg ville gjøre som ham, sier Yonatan Shapira.

Yonatan Shapira er kaptein og tidligere kampflypilot i det israelske flyvåpenet. For et par år siden ledet han et opprør der 27 piloter deserterte samtidig.

De trodde ikke lenger på arbeidet de gjorde. Etter tallrike raid mot palestinske aktivister og sivile, hadde pilotene på nært hold fått se ødeleggelsene de forårsaket, og de så ikke noe godt i det som skjedde. Tvert imot vokste det frem en erkjennelse av at det de gjorde, bidro til mer konflikt og vold.

– Vi, som både er veteraner og aktive piloter, som har tjenestegjort for staten Israel i lange uker over mange år, motsetter oss å utføre angrepsordre som er ulovlige og umoralske, slik som de angrepene Israel nå utfører i de palestinske områdene, skrev pilotene i et åpent brev da de deserterte.

Massedesertasjonen skapte først ramaskrik, deretter ble saken dysset ned. Det å legge våpnene ned er ingen ukontroversiell handling, selv om befolkningen er krigslei.

Yonatan sier til Ny Tid at han fryktet en lenger fengselsdom, men han slapp unna.

– De fengsler helst dem som deserterer alene, eller de som er mindre profilerte. Når 27 dekorerte kamppiloter gjør det samtidig, ville oppmerksomheten om en rettsak blitt for massiv. Derfor er jeg fortsatt en fri mann, sier han.

Potrebbe piacerti anche