Abbonamento 790/anno o 190/trimestre

Paura del terrorismo

(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

È del tutto legittimo di Jan Borgen (Ny Tid 21 ottobre) per combattere per il trasferimento dell'ambasciata americana da Drammensveien a Husebyskogen. Ma non è onesto quando afferma che "la posizione dei rappresentanti di SV in pratica significa che il partito antepone la protezione di uno spazio libero alla protezione della vita di altre persone".

For meg er menneskeliv like mye verd enten de bor på Frogner eller Huseby. I den utstrekning det i dag er slik at «terrortrusselen henger over mange mennesker» rundt dagens amerikanske ambassade i Drammensveien, er det ikke en løsning å flytte denne terrortrussel til Husebyskogen. Til et område hvor 20.000 biler passerer ambassadetomten hver dag. Hvor 2.000 barn trener ukentlig i Njårdhallen, og som blir nærmeste nabo til ambassaden. Og hvor hundrevis av unger går forbi ambassadetomten på skolevei og til og fra venner.

Det er reelt nok når Jan Borgen ved mobilisering til folkemøte skriver: «Har DU tenkt på hvor stor risikoen for terrrorangrep faktisk er? DET HAR POLITIET GJORT. Derfor står de med ladde maskingevær i Drammensveien».

Men Jan Borgen vet utmerket godt at selvsagt vil politiet stå med ladde maskingevær også med en amerikansk ambassade i Husebyskogen. Terrortrusselen mot ambassaden er den samme. Tusener av andre barn og unge vil føle den samme utrygghet som Jan Borgen og hans barn føler i dag. Bekymrer ikke det Borgen?

I lokaliseringsspørsmål dukker det ofte opp kampanjer basert på motivasjonen «Not In My Backyard». Det kan gjelde rusinstusjoner, psykiatri – og ambassader. Jeg må som bystyremedlem tenke helhet, enten aksjonene har sin utspring hos naboer på Huseby eller Frogner.

Det er ønskelig at den amerikanske ambassade flyttes fra Drammensveien. Og det står et samlet bystyre bak. Men forutsetningen må være at den flyttes til et bedre alternativ. Husebyskogen tilfredsstiller ikke dette.

Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV.

Potrebbe piacerti anche