Teatro della crudeltà

Attraverso la Norvegia fino a Guantanamo

Dieci prigionieri possono essere collocati nello spazio aereo norvegese diretti al campo di Guantanamo a Cuba.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

[trasporto di prigionieri] Un aereo americano con la designazione "N88ZL" secondo Ny Tid aveva individuato dieci prigionieri sulla strada per Guantanamo quando è passato attraverso lo spazio aereo norvegese la mattina presto del 21 settembre 2004. Le autorità norvegesi affermano di non aver ricevuto informazioni sul trasporto di prigionieri in questione.

Le informazioni sul trasporto dei prigionieri si trovano in un comunicato stampa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti del 22 settembre, in cui si afferma che dieci prigionieri sono stati trasportati dall'Afghanistan a Guantanamo.

Solo "N88ZL" può essere collegato direttamente sia a Guantanamo che a Bagram nei giorni e nelle settimane precedenti il ​​22 settembre.

Den ærverdige Boeing 707-maskinen lettet fra Dulles-flyplassen i Washington tidlig om morgenen den 19. september 2004. Flyet satte kurs mot Guantanamo-basen, før det på ettermiddagen fortsatte til Gander-flyplassen Newfoundland i Canada. Deretter gikk turen til Bagram-flyplassen i Afghanistan. Med i flyet var mest sannsynlig elleve Guantanamo-fanger som skulle løslates.

Om morgenen den 20. september satte flyet kurs mot Vanda-flyplassen utenfor Helsinki i Finland, før de fire minutter over fem morgenen etter lettet og dro vestover igjen. Flyet kom ifølge Avinor inn i norsk luftrom rett etter klokken seks den 21. september. Det hadde kurs mot Washington og fortsatte til Miami. Pressemeldingen fra det amerikanske forsvarsdepartementet bekrefter at det var snakk om en fangetransport med Guantanamo som mål i denne perioden.

Dette er første gang en konkret ulovlig transport av såkalte terrorfanger kan knyttes til en overflygning i norsk territorium. Slike overflygninger ble sist omtalt i Ny Tid 27. januar 2006.

Amerikanernes hemmelige fangetransporter bryter med internasjonale lover, hevder både Amnesty Internasjonal, Europarådet og den norske regjeringen. Det norske Utenriksdepartementet bekrefter i dag sin uttalelse fra januar, om at de ikke har klarert en slik overflygning. De vil om nødvendig ta opp saken igjen med USA. Den amerikanske ambassaden sier at de ikke har noen ytterligere informasjon om dette flyet.

Europarådets kommisjon la onsdag 7. juni fram en rapport om de hemmelige CIA-flyene og mulige hemmelige CIA-fengsler i Europa. Der kommer det fram at minst 14 europeiske land har samarbeidet med CIA i disse sakene. Rapporten nevner Norge som ett av landene som har bidratt til CIAs etterretning, men Norge er ikke blant landene som knyttes direkte til fangetransportene.

Krever gjennomgang

[alvorlig] Nestleder i Amnesty Internasjonal Norge, John Peder Egenæs, sier at de ser på overflygninger som like alvorlig som om flyet hadde landet på en norsk flyplass. Enten har norske myndigheter gjort en for dårlig jobb når de har undersøkt mistankene om CIA-fly, eller så har de ikke vært interesserte i å få alt på bordet, mener Egenæs.

– Jeg håper at det er det første som er tilfellet, og at regjeringen nå får i gang en skikkelig gjennomgang, sier John Peder Egenæs. n

Potrebbe piacerti anche