Abbonamento 790/anno o 190/trimestre

SV si sottrae alle proprie responsabilità nel caso dell'ambasciata?

(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

Consigliere comunale per SV, Vedis Vik, finge (Ny Tid 14.10) di rispondere alla mia sfida (7.10). Ma riesce abilmente a fare proprio questo. È a corto di buoni argomenti? La sfida è che la posizione di lei e di altri rappresentanti della SV in pratica significa che il partito antepone la protezione di uno spazio aperto alla protezione della vita delle persone. Ignora il fatto che il consiglio comunale si trova davvero di fronte a una scelta di valori e che è sua pesante responsabilità dare la priorità ai valori importanti rispetto a quelli meno importanti. Allo stato attuale, non è possibile entrare sia in una borsa che in un sacco.

Il consiglio comunale non ha proposte alternative til tomter enn Husebytomta, til tross for det enkelte prøver å få opinionen til å tro. Vik erkjenner dette; hun skriver at dersom bystyret sier nei til Huseby-alternativet «vil arbeidet med å finne alternativ lokalisering måtte fortsette». Og likevel synes Vik og andre politikere å tro på muligheter som ikke eksisterer. De søker å innbille opinionen til å tro det samme. Men sannheten er konkret, som Hegel sa. Sannheten er at det bare finnes to alternativer igjen etter at mer enn 30 tomtealternativer har vært undersøkt siden prosessen med å finne ny tomt startet for 7 år siden. Alle politikerne sier selvsagt at ambassaden må flyttes fra Drammensveien, men noen av dem underslår samtidig konsekvensene av et nei til Huseby. Kriteriene for valg av tomter ble fastsatt ved lov av den amerikanske kongressen for 20 år siden. Kriteriene må være oppfylt før kongressen bevilger penger til nytt ambassadebygg. Blokkeres Huseby-alternativet, mister ambassaden bevilgningen, og ambassaden blir liggende i Drammensveien. Bystyrets kan bare gjøre ett av to:

1) å la ambassaden bygge på tomta kjøpt på Huseby, noe som i sum åpenbart gir større trygghet for Oslos befolkning sett under ett, eller

2) å la ambassaden bli liggende i Drammensveien i overskuelig framtid, i praksis i mange år, noe som i sum gir Oslos befolkning sett under ett, mye dårligere trygghet, kfr. uttalelser fra kompetent eksperthold og fra politiets sikkerhetstjeneste. Trusselvurderingen på Huseby og i Drammensveien er overhode ikke sammenliknbare, det vet også SV.

Med andre ord, blir det nei i bystyret nå med SV-representanters hjelp, forlenges tiden med terrortrusselen hengende over mange mennesker. Enda flere mennesker enn i dag vil bli eksponert for terrortrusselen som konstant henger over lokaliseringen i Drammensveien. Et nei nå vil bety mindre sikkerhet for mange flere mennesker i årevis. Dersom representanter for SV (og andre partier) er villige til å utsette befolkningen for denne høyrisiko, er det en hårreisende kynisk strutsepolitikk.

Et nei til Huseby vil bety at Oslo befolkning blir sittende igjen med svarteper. Ansvarsfraskrivelsen vil sette liv og helse til tusenvis av beboere, skoleelever og trafikanter på spill. Å redusere saken utelukkende til et spørsmål om regulering av et friareal (10 % av dette), eller til kritikk av angivelig manglende kompromissvilje fra amerikansk side, er farlig naivt. Henvisningene til Haag og Bern, er en avsporing, noe Aps fraksjonsleder i Rina Brunsell Harsvik har forstått: “Vi mener at det er vanskelig å sammenlikne arealsituasjonen i Haag og Oslo, og at overføringsverdien ikke er så stor”, sa hun til Aftenposten Aften 29.10 som begrunnelse for hvorfor hun ikke dro på studietur til Haag.

USA har ikke stilt spesielle krav til norske myndigheter; kongressens sikkerhetskriterier gjelder for alle ambassader i alle land. Mens kriteriene er de samme overalt, er arealsituasjonen og trusselvurderingen forskjellig fra land til land. Sammenlikningen med Haag og Bern er ikke fruktbar. Det tror jeg SV i grunnen forstår.

Sier bystyret i november nei til flytting til Huseby, betyr det at vi alle taper. Sier bystyret ja, taper vi noe (10 % av et friareal) og vinner det viktigste, sikkerheten til tusenvis av mennesker. Samtidig vinner de folkevalgte innbyggernes tillit. Folkevalgte som ikke nyter velgernes tillit, har ikke gjennomslagskraft. Det er vel også et hensyn SV må ta?

Foreldre, elever, beboere og andre hjemmehørende i området rundt Drammensveien, arrangerer 25. oktober kl. 18.30 et stort folkemøte på Oslo Handelsgym. Vi inviterer alle partiene i Oslos bystyre til å svare på våre spørsmål. Akhtar Chaudry, Vedis Vik og andre bystyremedlemmer for SV er hjertelig velkomne!

Jan Borgen, på vegne av foreldre til elever på Ruseløkka skole

Potrebbe piacerti anche