Ordina qui l'edizione estiva

- Folkvord tira bene oltre il segno

Il miglior candidato di RV dovrebbe leggere la nostra proposta in modo più approfondito, afferma Heikki Holmås di SV.

(QUESTO ARTICOLO È MACCHINA TRADOTTO da Google dal norvegese)

Heikki Holmås (SV) som var en av de tre SV-representantene som stod bak Dokument 8-forslaget fra november 2004, mener at RVs Erling Folkvord skyter langt over mål i sin kritikk av forslaget.

Holmås viser til at det var enighet i komiteen med unntak av Frp om at saken om utvidelsen fra fengsling fra 24 timer til 72 timer skulle sendes ut på høring.

– Ventemottakene var en reaksjon mot regjeringens politikk. Vi mener at det var umenneskelig slik regjeringen bestemte at alle asylsøkere som hadde fått endelig avslag ble kastet ut av asylmottakene og måtte klare seg selv. Vi ønsket med dette å sørge for at alle fikk et rimelig tilbud der de fikk tak over hodet, i stedet for å måtte klare seg selv på gata. Dette er et forslag om et botilbud der myndighetene også kan ha kontroll med hvor folk befinner seg. De fleste, og jeg regner med at det også gjelder Folkvord, mener at det er viktig at myndighetene har kontroll med hvor asylsøkere som ikke har lovlig oppholdstillatelse i Norge er, sier Heikki Holmås.

– Erling Folkvord bør lese vårt forslag bedre, fordi her finnes flere gode forslag. Det viktigste er retten til fornyet behandling av asylsøknaden. Vi vil at de vi ikke får sendt tilbake til hjemlandet av ulike årsaker, etter en periode skal få sin asylsøknad behandlet på nytt. Vårt forslag er at søknaden skal tas opp til ny behandling etter tre år, sier Heikki Holmås, som øyner muligheter for å få gjennomført flere av forslagene etter valget.

– SV og Sp har vært enige i disse spørsmålene. Ap har lagt om noe av sin politikk, så det kan se ut til at vi skal få gjort noe med dette.

Potrebbe piacerti anche