Teatro della crudeltà

Il gioco delle ombre della politica estera

Al nome della Francia? Les non dits de notre diplomatie
Forfatter: Laurent Larcher
Forlag: Editions du Cerf (Frankrike)
Laurent Larcher chiede apertura, impegno per i valori e dibattito sulla politica estera francese. L'autore afferma che l'élite di potere francese nasconde la sua vera agenda dietro dichiarazioni prive di significato e segretezza.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

Mentre aspettiamo la quarta stagione della serie degli agenti francesi l'Ufficio possiamo consolarci con una storia sulla mancanza di dibattito pubblico sulla politica estera francese. Il giornalista Laurent Larcher da anni segue il continente africano per il quotidiano cattolico francese La Croix. Ora ha scritto un resoconto personale di come l'élite del potere francese nasconda le sue reali intenzioni di politica estera attraverso la segretezza o dichiarazioni evidenti e quindi prive di significato. Proprio come Kai Eide ha chiesto apertura e dibattito sulla politica estera norvegese, Larcher fa lo stesso con quella francese.

Cinici egoismi

Per prendere il suo punto principale in primo luogo: la politica estera della Francia è presentata al pubblico come moralmente elevata, caratterizzata dalla lotta per i diritti umani e la democrazia. In realtà, è caratterizzato da interessi di parte diplomatici ed economici, e completamente slegato dalla politica dei valori. Larcher non definisce la Francia uno stato-nazione, ma uno "stato commerciale".

In una diplomazia basata sui valori, la politica estera di oggi sarebbe considerata del tutto priva di significato.

Forfatteren begrunner dette med flere eksempler på hvordan Frankrike samarbeider med diktatorer i flere afrikanske land. Han gjengir – direkte og fullstendige – samtaler han som journalist har hatt med franske ministre og ekspresidenter, der de snakker om at «vi må være realistiske» i utenrikspolitikken. Å være «realistisk» betyr blant annet at Frankrike ikke tok avstand fra at president Nkurunziza i Burundi trosset både grunnloven og parlamentet ved å stille til valg for tredje gang, noe som førte til opptøyer og borgerkrigsliknende tilstander. Det betyr også at Tsjads president gjennom 28 år, Idriss Déby, blir presentert av det offisielle Frankrike som «en stor statsmann» og en «viktig fransk samarbeidsparter i kampen mot terror», heller enn en diktator som knebler enhver form for politisk motstand.

En rekke eksempler fra det fransktalende Afrika viser hvordan Frankrike støtter udemokratiske regimer for å få i havn særavtaler om utvinning av naturressurser (Niger), handelsavtaler (Burundi) eller militære treningsarenaer (Tsjad og Djibouti). Larcher minner oss om at Frankrike er verdens tredje største våpeneksportør – USA og Russland er større – og at store mengder militært utstyr selges til autoritære regimer i Afrika og Midtøsten.

Frankrike er verdens tredje største våpeneksportør.

Samtidig, i et kapittel dedisert til de franske militære aksjonene i Afrika, klager Larcher over at Frankrikes eget militære utstyr er utrangert og dårlig. Forfatteren fulgte fysisk med de franske troppene i Nord-Mali i januar 2013, da de var der for å bekjempe islamistiske opprørere som var i ferd med å ta kontroll over landet. Og han hevder at franske soldater mistet livet på grunn av gammelt og elendig militært utstyr. Kolonnen han kjørte med holdt en lav hastigheten, kun 30 km/t, siden bildeler som gikk i stykker ikke kunne erstattes. Andre ganger fungerte ikke luftavkjølingen i de armerte kjøretøyene; i nærmere 70 varmegrader spydde forfatteren en rekke ganger og var på nippet til å besvime.

Da Larcher intervjuer forsvarsministeren etter hjemkomsten, hevdet ministeren at det militære utstyret Frankrike bruker i Mali er helt adekvat og oppdatert. Selv avslutter forfatteren kapittelet om de franske oppdragene i Sahel-regionen med at «Frankrikes verste fiende er ikke islamistene, men det utrangerte utstyret».

Løgner og paradokser

Et tredje kapittel er viet det forfatteren kaller «det paradoksale samarbeidet med Saudi-Arabia», siden Frankrike samtidig kjemper mot Den islamske stat (IS). Han hevder Saudi-Arabias politikk er fundert på de samme verdiene som dem IS kjemper for. Kun i et økonomisk perspektiv – Saudi-Arabia kjøper mengder av våpen fra Frankrike – blir det naturlig å samarbeide med den ene parten (Saudi-Arabia) og motarbeide den andre (IS), mens det i et verdibasert, ideologisk diplomati ville blitt ansett som helt meningsløst. At Saudi-Arabia bruker franske våpen i sin kamp mot Houthi-folket i Jemen, sammen med lokale Al-Qaida grupper som også kjemper mot Houthi-folket, blir ikke problematisert av det offentlige Frankrike. Snarere tvert imot blir kritiske spørsmål fra Larcher til ekspresident François Hollande besvart på samme måte som vi er vant til fra våre egne myndigheter: «Frankrike har aldri tolerert at våpen solgt av oss blir brukt mot sivilbefolkningen.»

Larcher kaller ikke Frankrike for en nasjonalstat, men for en «handelsstat»

Forfatteren er tydelig oppgitt over den manglende ærligheten i offisiell fransk utenrikspolitikk. Handelsavtaler og diplomati, inkludert etterretning og stemmegivning i FN-systemet, styrer utenrikspolitikken, hevder han. I Afrika fungerer fortsatt den særegne sammenblandingen av personlige forbindelser og særavtaler; FranciaAfrica.

Det er vanskelig ikke å være enig med forfatteren – men det er ikke hans argumenter som gjør enigheten lett: Vi visste mye av dette fra før – men uten Larchers personlige opplevelser som empiri. Som journalist har han reist mye, spesielt i Afrika, og møtt mange ministre, men dette krydrer boken mer enn det gir momenter til den utenrikspolitiske analysen. Au non de la France? er mest av alt en personlig beretning om det manglende verdiengasjementet i fransk utenrikspolitikk – men enda mer er den et vitnemål om Macchiavellis ideologiske seier over Montaigne: Hemmelighold, realpolitikk og pragmatisme slår idealisme, humanisme og fellesmenneskelige verdier.

Ketil Fred Hansen
Ketil Fred Hansen
Hansen è professore di studi sociali alla UiS e revisore regolare di Ny Tid.

Potrebbe piacerti anche