Abbonamento 790/anno o 190/trimestre

La Farnesina sta rivalutando gli aerei della CIA

Il Canada afferma che l'aereo della CIA è atterrato su Evenes. Sconosciuto a noi, dice Avinor. Il presidente della commissione per gli affari esteri chiede al Dipartimento di Stato di riesaminare il caso dell'aereo della CIA.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

Leder for utenrikskomiteen på Stortinget, Olav Akselsen, har bedt politiske ledelse i utenriksdepartementet om å ta en ny runde og undersøke påstandene om at CIA har brukt norske lufthavner og norsk luftterritorium. Ny Tid skrev den 11. november om et fly, et Gulfstream med kjennetegnet “N50BH”, som landet på Gardermoen den 20. juli i år. Flyet har ved flere anledninger de siste årene landet på Guantanamo Bay, og det knyttes til CIA. Ny Tid kunne både den 14. oktober og 11. november avsløre lister med flere CIA-fly som har vært i norsk luftrom en eller flere ganger. Norske myndigheter skal ikke ha hatt kjennskap til om disse flyene har vært i CIAs tjeneste eller ikke i forbindelse med landingen den 20. juli eller under overflygningene.

– Jeg har ikke mer kjennskap til denne saken enn det utenriksdepartementet har opplyst, og har ikke grunn til å tvile på deres informasjon, sier Olav Akselsen. Han viser til at utenriksdepartementet har fått garantier fra den amerikanske ambassaden om at et Gulfstream-fly som landet på Gardermoen i sommer ikke var her på oppdrag for CIA eller andre statlige institusjoner i USA.

– Jeg har likevel bedt politisk ledelse i departementet om å gå inn i saken på nytt, for å finne ut av om det finnes noe mer her. I den forbindelsen er det naturlig at departementet også ser på erfaringene andre land har gjort i denne saken, sier Olav Akselsen.

En rekke land i Europa har de siste ukene satt i gang ulike undersøkelser for å avdekke hva som har skjedd i forbindelse med de mange flyene som knyttes til CIA og CIA-operasjoner. I utgangspunktet er dette en vanskelig jobb, siden CIA aldri oppgir hva de holder på med. På den andre siden bryter CIA eller andre etterretningstjenester både nasjonale og internasjonale flyregler og lover, hvis de ikke opplyser hva flyets oppdrag er i et land. Fly på CIA-oppdrag skal uansett om de er sivile eller ikke, opplyse norske myndigheter om at flyet er på statlig oppdrag når det enten lander i Norge eller flyr gjennom norsk luftterritorium.

CIA på Evenes?

Flere sivile fly som CIA ved en rekke anledninger har leid inn, har enten vært i Norge eller har brukt norsk luftrom. Ny Tid har vært med på å spore opp flere av disse flyene, men alt tyder på at det finnes flere.

Ifølge kanadiske myndigheter har et CIA-fly med registreringskoden “N85V” vært på Evenes lufthavn i Nordland. Dette kommer frem i et svar fra den danske trafikkministeren Flemming Hansen til et spørsmål fra folketingsmedlemmet Frank Aaen fra Enhedslisten.

I svaret fra Flemming Hansen står at flyet “N85V” to ganger har vært over Grønland. Det er snakk om en tur fra White Plain (USA) til Helsinki og en flygning fra Harstad/Narvik/Evenes (Norge) til White Plain. I tillegg til at flyet skal ha landet på Evenes, tyder alt på at turen fra Helsinki også har gått gjennom norsk luftterritorium for å komme fra Finland til Grønland.

Men opplysningene, som den danske trafikkministeren skal ha fått fra de kanadiske luftfartsmyndighetene i NAV CANADA, stemmer ikke med oversiktene norske Avinor har.

Kommunikasjonsdirektør i Avinor, Ove Narvesen, sier at det aktuelle flyet er ukjent for dem.

– Dette flyet (N85V) har ikke vært i norsk lufthavn – etter 1999 – og det har i henhold til våre registre heller aldri overfløyet norsk luftrom, sier Narvesen, som ikke vet hvorfor flyet derfor knyttes til en landing på Evenes.

“N85V” er ifølge de amerikanske luftfartsmyndighetene Federal Aviation Authority (FAA) eid av Wells Fargo Bank Nortwest Na Trustee.” Selskapet eier flere fly, deriblant N168BF og N368CE. Det første har landet i Sverige i september i år, mens de andre har ved minst en anledning vært på den militære flybasen Guantanamo Bay på Cuba, skriver avisen Aftonbladet.

Potrebbe piacerti anche