L'Arabia Saudita ha bisogno di pubbliche relazioni, ma non tutto può resistere alla luce del giorno


TRASPARENZA: Un paese in crisi dovrebbe diventare più aperto, ma se i soggetti resistono, vengono gettati in prigione e rischiano la tortura.

Eckhoff è un recensore regolare di TEMPI MODERNI.
E-mail: ranveig.eckhoff@posteo.net
Pubblicato: 2019-10-01
Dodici settimane a Riyadh
Autore: Susanne Koelbl
Editore: Casa editrice tedesca, Germania

Il fatto che alle donne sia permesso guidare in Arabia Saudita sembra un chiaro passo avanti. Ma dove dovrebbero andare, a cosa oa chi? La maggioranza non si muove ancora fuori casa senza un "protettore" maschile. Camminano ancora come fantasmi neri, tranne nelle feste femminili pure, dove si adornano con creazioni delicate e scintillanti. Qui vengono scattati solo selfie, perché a nessuno è permesso fotografare un'altra donna: l'immagine potrebbe essere nelle mani sbagliate (di un uomo).

La giornalista e autrice Susanne Koelbl riferisce regolarmente dall'Arabia Saudita dal 2011 e nel 2018 ha trascorso dodici settimane a Riyad per la rivista Der Spiegel. Ha affittato un appartamento lì - un'impresa in sé per una donna sola, si è mossa sorprendentemente liberamente e si è avvicinata a persone con storie di vita uniche. Come elettricista Khalid al-Hubaischi e sua moglie Alma. Khalid addestrò uomini che costruirono bombe per Osama bin Laden. Inizialmente pensò che Osama fosse un eroe che avrebbe fatto del bene alla sua gente. Tre mesi dopo l'attacco 11. A settembre, Khalid è stato arrestato dal servizio di intelligence pakistano. Trascorse cinque anni in una gabbia a Guantánamo.

La cosa più spettacolare della storia di Khalid è che sua moglie Alma non lo sa. Non sapeva che aveva suo marito
imprigionato come terrorista.

La cosa più spettacolare della storia di Khalid è che Alma non lo sa. Non sapeva che suo marito era stato imprigionato come terrorista. Non sapeva chi fosse Osama bin Laden. Quando Koelbl non crede di chiedere come sia possibile, la moglie piange fuori dalla stanza piangendo. La trasparenza in Arabia Saudita è una bomba senza eguali.

modificato

Koelbl beskriver forandringer i turbotempo. Gjennom oljeeksporten gikk landet på få årtier fra å være et ubetydelig ørkensamfunn til å bli en stat med global innflytelse. Med det mektige oljeselskapet Aramco i ryggen har kongedømmet kjøpt seg lojalitet og eksportert sin ekstreme tolkning av islam til resten av verden. 1968 uttalte kong Faisal i en tale i Mekka: «Vi ønsker en islamsk gjenfødelse uten nasjonalisme, uten etnisitet eller politiske partier, men med islam og jihad, for å forsvare vår religion.»

Imidlertid kan ikke den stadig svakere petrodollaren hindre at kongeriket befinner seg i den dypeste krise siden statens opprettelse for 86 år siden. Den 33 år gamle kronprinsen Mohammed bin Salman har lovet å drive tilbake radikale religiøse krefter og åpne landet. Men det gjør han på diktatorisk vis: Yter undersåttene motstand, blir de kastet i fengsel og må regne med harde straffer, også dødsstraff.

Abbonamento NOK 195 quarti

Mange modige kvinner som har slåss for opphevelse av formynderloven, som gir menn makt til å bestemme over kvinners livsbetingelser, befinner seg i fengsel under tortur, blant annet med den begrunnelsen at de har forrådt sitt land (snakket med journalister). Familie og venner, sågar diplomater, er rådløse. Tier de, får ingen vite om kvinnenes skjebne. Offentliggjør de saken, risikerer kvinnene å bli straffet på ny, og hjelperne kommer selv i makthavernes søkelys.

Trenger PR

Susanne Koelbl

Underveis i Koelbls beretning blir det forståelig hvordan hun klarer å møte så mange åpne dører, inklusive kongehusets. At hun får innpass i kvinners sirkler, kan hun takke sitt kjønn for. At hun unngår mange av samfunnsnormene, kan skrives på utlendingkontoen. Resten kan hun takke sitt yrke for. Saudi-Arabia trenger PR som gir dem økonomisk spillerom og plass i det internasjonale gode selskap, spesielt etter mordet på journalisten Jamal Khashoggi, en venn og kollega av Koelbl.

Hun sammenfatter: «Den bloddryppende affæren rundt hans død opplever jeg ganske annerledes i Saudi-Arabia enn om jeg hadde vært i Tyskland; det groteske mordet, staten som i ukevis fornektet ethvert ansvar.» Journalisten Jamal Khashoggi var en innflytelsesrik kjenner av hersker-eliten. Da han dro i eksil i USA og kritiserte kronprinsens politikk offentlig, betraktet ledelsen i Riyadh dette som forræderi. «Budskapet som utgår fra dette mordet, er klart. Det retter seg mot alle som truer med å skade kongen og hans mektige sønn, nemlig at ingen unnslipper vår makt. Uansett hvor du er i verden, tar vi deg», forklarer Koelbl.

Hemmelig

Koelbls skrivestil følger oppskriften «det er leseren som skal være oppbrakt, ikke forfatteren». Og hun gjør sitt for å passe inn i bildet – kler seg i fotsid abaja, holder seg mye for seg selv og viser alle den forventede respekt. I kapitlet «Hvordan prosentene kommer på flaske» byr hun sågar på fest – drikkefest. Alkohol er strengt forbudt i det hellige Saudi-Arabia, men likevel flyter vin og snaps i store strømmer. For tilværelsen i dette gjennomkontrollerte samfunnet kan bli temmelig ensformig, og da gjør det godt med litt liv i det skjulte.

Kveldens kavaler er en supermarkedssjef, og han forsikrer: «Samme hva du trenger, Susanne, om det er en kalasjnikov eller en flaske champagne – jeg kan hjelpe deg.» Det er tid for fest bak lukkede dører, der kvinnene svinger seg med flagrende hår, og der mennene har byttet ut kjortelen med jeans og erstattet teen med whisky.

Det er tid for fest bak lukkede dører, der kvinnene svinger seg med
flagrende hår, og der mennene har byttet ut kjortelen med
jeans og erstattet teen med whisky.

Dette skjulte livet er kun de færreste forunt, men en av dem som har tilgang til det, er den vakre bankfunksjonæren Dschamila (29) fra erkekonservative Buraida. Hun er økonomisk uavhengig og leter etter en ektemann hun kan snakke med, men med sine «høye krav» går Dschamila for å være en komplisert kvinne. Dschamila, og mange som henne, er et produkt av religiøs fanatisme, der forandringen vil komme for sent til at livsomstendighetene lar seg endre.

Koelbl kaller de forandringene Saudi-Arabia gjennomgår, ikke bare dramatiske, men historiske: «Om det lykkes regjeringen i Riad å forvandle kongedømmet til et åpent samfunn med en florerende privatøkonomi innen 2030, noe den satser på under sterkt press, vil det ha virkninger på resten av verden.»

Og fra sommeren 2019 åpnet kongedømmet opp dørene for turister fra femti land.