Abbonamento 790/anno o 190/trimestre

Pompel e Pilt e il ministro

Il ministro per le pari opportunità dovrebbe mettere al primo posto l'uguaglianza, non l'affiancamento.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

[2. juni 2006] Norske homofile har ikke rett til å gifte seg. Det burde de selvsagt hatt. Ny Tid er ikke alene om å mene det. Likestillingsminister Karita Bekkemellem mener det, SV mener det og Arbeiderpartiet mener det samme. I opposisjon fremmet SVs Siri Hall Arnøy forslag om kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette skjedde så sent som i forrige stortingsperiode. Representanten erklærte at hun ønsket å være den første homofile som gifter seg når dette blir tillatt, og partiet støttet henne i at denne saken kunne vedtas uten noen utredning. Arbeiderpartiet i opposisjon ga Bondevik-regjeringen et halvt års frist på å utrede en lovendring. Dette vitnet om handlekraft og sterke ønsker om å rette opp i det som faktisk er et spørsmål om menneskerettigheter.

Derfor var det desto mer skuffende da likestillingsministeren denne uka varslet at hun ikke vil legge fram saken for Stortinget våren 2008, kanskje senere. Da vil en ny ekteskapslov kunne tre i kraft først tidligst tre år etter at de rødgrønne inntok regjeringskontorene. Bekkemellem begrunner dette med at saken var mer komplisert enn hun trodde. Både barneloven, arveloven, folketrygdloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og partnerskapsloven berøres av de varslede endringene i ekteskapsloven. Likestillingsministeren vil tenke seg om, sette i gang en bred utredning, sende saken ut på høring, skrive en stortingsmelding – og så et lovforslag. Vi hører ekkoet av Pompel og Pilt og ser for oss ministeren begravet i byråkrater som skal reparere, preparere og det som verre er.

Dette er ikke et veldig komplisert spørsmål, men et viktig prinsipp. Det burde ikke være noen umulig oppgave å la Stortinget ta stilling til dette spørsmålet uten årelange utredninger. Og vi blir ikke beroliget av ministerens forsvar om at dette «handler om en forsvarlig, demokratisk saksgang». Isteden lurer vi i hvilken grad dette har å gjøre med regjeringskamerat Senterpartiets motvilje til å la homofile gifte seg. Kanskje er ministerens problem ikke andres sengekamerater, men sine egne.

Potrebbe piacerti anche