Abbonamento 790/anno o 190/trimestre

L'ora dell'insediamento

La Norvegia chiede nove milioni di corone dopo la chiusura dell'ambasciata. La domanda riconvenzionale di un partito egiziano è di due miliardi.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

[compensazione compensativa] I disegni caricaturali del profeta Maometto sono stati pubblicati prima sul danese Jyllandsposten e poi sul quotidiano cristiano norvegese Magazinet nel febbraio di quest'anno. Ciò ha portato ad attacchi regolari alle ambasciate in Siria e Iran e ad altre proprietà appartenenti ai due paesi nordici.

Dopo quattro mesi di diplomazia e lavoro di riconciliazione, dopo la ribellione di Maometto è in atto un accordo finanziario. Forse più sorprendentemente, ci sono anche richieste di risarcimento da parte dei ribelli.

Immediatamente dopo l'attacco all'ambasciata norvegese a Damasco il 4 febbraio, il ministro degli Esteri Jonas Gahr Støre ha annunciato che sarebbero state presentate richieste di risarcimento contro la Siria.

Ora Ny Tid può fornire al pubblico ulteriori dettagli sulla richiesta di risarcimento norvegese: secondo il Ministero degli Affari Esteri (AMF), la richiesta norvegese contro la Siria è esattamente di 8.794.835 NOK. La richiesta contro l'Iran a seguito del vandalismo dell'ambasciata norvegese a Teheran è molto più modesta di 69.100 NOK.

Tuttavia, i circa 8,8 milioni che la Norvegia ha richiesto a titolo di risarcimento impallidisce rispetto alle richieste di risarcimento che la Norvegia ha dovuto affrontare nel caso della caricatura.

In Egitto, il partito politico Young Egypt (Misr El-Fatah) ha citato in giudizio Norvegia, Danimarca e Francia per un totale di quasi sei miliardi di NOK.

– Det er helt uakseptabelt at det reises sak mot Norge på grunn av karikaturtegningene, all den tid det er pressefrihet her til lands. Vi har forståelse for at troende muslimer føler seg støtt av tegningene. Men norske myndigheter er ikke ansvarlig for det som står på trykk i Norge, sier pressetalskvinne Anne Lene Dale Sandsten i UD.

Forfatter og lektor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo, Nazneen Khan-Østrem, er også betenkt.

– Selv om jeg er kritisk til publiseringen av Muhammed-tegningene, er dette en ny og veldig, veldig farlig situasjon. Hvis vi får et klima hvor grupper går til søksmål mot myndigheter i andre land for ting de ikke liker står på trykk, blir det uholdbart for det frie ord, sier Khan-Østrem.

Hun mener at Norge på sin side har rett til å kreve erstatning fra Syria og Iran for ødelagt eiendom. Samtidig er ikke det norske kravet uproblematisk.

– Spesielt hos de som sto bak demonstrasjonene mot Norge vil det kunne skape harme hvis myndighetene betaler erstatning. Det vil nok bli sett på som et knefall, sier Khan-Østrem.

I UD har man ikke sett på denne siden av saken.

– Opinionens reaksjon har ikke vært en del av vurderingen på hvorvidt vi skulle sende erstatningskrav. Ambassadenes sikkerhet er Syrias og Irans soleklare ansvar, sier Dale Sandsten.

Vi hjelpe nødlidende

Det økonomiske kravet fra partiet Young Egypt på seks milliarder egyptiske pund ble ifølge den egyptiske avisa Al Masry El Yom fremmet på grunn av «fornærmelsen» som publiseringen av Muhammed-karikaturene medførte. Summen tilsvarer drøyt seks milliarder kroner etter dagens kurs.

Delt likt mellom de tre saksøkte landene, tilsvarer det et krav på to milliarder kroner mot Norge.

Erstatningssaken er frontet av lederen i partiet, El Wassif Abdel Wassif. Ifølge den nevnte artikkelen i Al Masry El Yom i begynnelsen av mai ønsker han at erstatningssummen skal gis til «de i den islamske verden som er rammet av naturkatastrofer og sult».

Som representant for Norge er det ambassadør Lasse Seim ved den norske ambassaden i Kairo som står oppført som den saksøkte. Foreløpig ser det imidlertid ut som Seim kan ta det med ro.

– Vi har nå fått bekreftet at domstolen avviste søksmålet i en beslutning 31. mai, og at saksøker må betale saksomkostninger. Young Egypt har frist til 2. august for å anke dommen, sier ambassadesekretær Tor Kinsarvik Engen ved ambassaden i Kairo.

Hvorvidt Young Egypt vil anke saken er usikkert. Ny Tid har ikke lyktes å komme i kontakt med partiet.

Ifølge Al Masry El Yom klaget imidlertid partilederen over at retten skulle ta en avgjørelse i saken 31. mai uten tid til argumentasjonsførsel eller mulighet til å fremme vitner.

Young Egypt er for øvrig ikke den eneste gruppen i Egypt som tenker i disse baner. 13. mars i år sendte den norske ambassaden i Kairo en rapport hjem til UD. I rapporten henviser de til at «en ikke navngitt gruppe advokater har anlagt sak mot de norske, danske og franske ambassadører til Egypt med krav om erstatning på til sammen seks milliarder egyptiske pund». Kravet tilsvarer omlag 7,1 milliarder norske kroner, og skal ha kommet i forbindelse med Muhammed-striden.

Informasjonen om dette hadde ambassaden snappet opp fra «den sterkt regimetro» avisa al-Gomhourreya.

Ambassaden rapporterer avslutningsvis at «saken er primært for et kuriosum å regne». Rapporten sier saken illustrerer at mange aktører søker å demonstrere sin vrede over karikaturene av profeten Muhammed. «Generelt er det ingen tvil om at gemyttene i karikatursaken er blitt betydelig dempet den siste tiden,» står det videre. I ambassadens rapport nevnes det likevel at fire lastebiler med opprørspoliti fortsatt befinner seg utenfor ambassaden.

– Vi har nå undersøkt hvordan det har gått med denne saken, og funnet ut at den ble avvist i slutten av februar, opplyser ambassaderåd Kinsarvik Engen.

Ifølge den norske ambassadøren merker de i dag lite til negative holdninger mot Norge på grunn av karikaturtegningene.

– Nå er sinnet mot Norge nærmest borte, og norsk næringsliv har ikke merket noe til

boikott-truslene. Selv om frykten for fugle-

influensa nok er en hovedgrunn til det, så ble det faktisk en tidobling av import av norsk fisk til Egypt i første kvartal i år. Men for Danmarks del ble boikotten av landet meget stor og merkbar, sier Lasse Seim.

Når det gjelder de norske erstatningskravene mot Syria og Iran, får Ny Tid ikke innsyn i kravlista Norge har sendt til de to landene. Men fra UDs side påpekes det at skadeomfanget på den norske ambassaden i Teheran er småtterier sammenlignet med nedbrenningen av ambassaden i Damaskus.

– Vårt inntrykk er at Syria er meget innstilt på å samarbeide i denne saken. De beklaget sterkt det som skjedde med den norske ambassaden, sier UDs pressetalskvinne Sandsten.

Utfallet av saken er imidlertid ennå uvisst. Ifølge UD står man nå midt oppi prosessen.

Doktorgrad brant opp

Hva Syria og Iran mener er ikke godt å vite foreløpig. Ny Tid har uten hell forsøkt å få svar på om landene kommer til å akseptere de norske kravene fra både den iranske ambassaden i Oslo og den syriske ambassaden i Stockholm.

Det er for øvrig ikke bare den norske staten som har krevd erstatning etter angrepene mot de norske ambassadene.

Dag Wollebæk måtte se store deler av arbeidet med doktorgraden sin gå opp i røyk. Hans kone jobbet på den norske ambassaden, og de var bosatt i ambassadebygningen i Damaskus sammen med datteren sin. Parets leilighet var i den delen av ambassadebygningene som ble mest ødelagt.

– Ett og et halv års arbeid ble ramponert. Det tilsvarer i tapt arbeidstid mellom seks og sju hundre tusen kroner, forteller Wollebæk.

Han vet ikke om erstatningskravet hans er tatt med i UDs krav overfor Syria. Men uansett har han fått signaler etter samtaler med UD, Forskningsrådet og Universitetet i Bergen om at tapet hans vil bli dekket.

Potrebbe piacerti anche