Teatro della crudeltà

Problemi globali norvegesi

[discussione] Nel commento "La nuova storia globale" (06.10.) ho citato l'ultima edizione di Fortid sulla storia globale.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

[discussione] Nel commento "La nuova storia globale" (06.10.) ho citato l'ultima edizione di Fortid sulla storia globale. Ho fatto riferimento all'articolo del professor Finn Fuglestad "Storia globale, una nuova forma di imperialismo" e problematizzato la diagnosi secondo cui l'argomento della storia è "occidentale nella sua essenza". Fuglestad mi critica (20.10.) per questo, ma poi conferma che è "veramente" quello che intende.

Siamo d'accordo sull'obiettivo: che la Norvegia abbia anche una storiografia più globale ed equilibrata, in contrasto con quella centrata sulla nazione. Ma non siamo d'accordo sulla descrizione del passato e del presente, dal momento che non riesco a vedere che la storia globale sia nuova e difficile come dice lui.

Fuglestad har nok rett i verden fortoner seg eurosentrisk på norske pensumlister, men det betyr jo ikke at historien og historieskrivningen er slik. Både K. N. Chaudhuris internasjonale merkantilstudier, D. P. Singhals India and World Civilization (1972) og Akira Iriye om fellesskap viser at globalhistoriskrivning er mulig, slik også Nehru har vist.

USA står sentralt i nyskrivningen: Irak, Spania og Kina er nå bedre innskrevet i globalhistorien enn Skandinavia, og det burde bekymre mer enn den multikulturelle USA-dominansen. Jeg deler altså ikke Fuglestads bekymring om at globalhistorie er «overtatt av folk med bakgrunn i vesterlandsk historie».

Han skriver at arabiske Ibn Khaldun (d. 1406) i «arabisk/muslimsk sammenheng dessverre er blitt stående som det lysende unntaket», tross lignende perspektiver fra slike som Al-Biruni. Når Fuglestad går imot «eurosentrismen», bruker han et begrep som arabiske-muslimske Samir Amin har gjort kjent. Mens libanesiske Edward Said lanserte orientalisme-debatten, og algeriske Jackie Derrida dekonstruerte den franske diskursen han innvandret til – begge viktige for dagens globalforståelse.

Stian Bromarks og mine bøker, som Blanke løgner, skitne sannheter (2002), er forsøk på å vise at en annen historieforståelse er mulig. Slik Fortid nå viser på sin måte.

Giorno Herbjørnsrud

Giorno Herbjørnsrud
Dag Herbjørnsrud
Ex redattore di MODERN TIMES. Ora a capo del Center for Global and Comparative History of Ideas.

Potrebbe piacerti anche