Abbonamento 790/anno o 190/trimestre

La Norvegia è diventata un pozzo di politica climatica

Il cambio nero
Forfatter: Eivind Trædal
Forlag: Cappelen Damm (Norge)
Il nostro importante dibattitore sociale Eivind Trædal ha scritto un libro di storia completo sulla politica climatica norvegese e sul perché è su un sentiero selvaggio.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

Negli ultimi due anni ho avuto il piacere di recensire molti libri sulla protezione ambientale, lo sviluppo sociale verde e le politiche verdi qui a Ny Tid. Molti sono stati accademici, alcuni scritti da giornalisti. Ora si è iscritto anche un politico norvegese.

Eivind Trædals Il cambio nero sottolinea come il risveglio politico ambientale negli anni '1970 abbia portato alle elezioni ambientali del 1989, con un accordo incrociato sul fatto che la politica climatica norvegese dovrebbe essere una testa di cavallo davanti agli altri paesi. Non ha funzionato in questo modo: 30 anni dopo, siamo un fannullone della politica climatica. Il libro di Trædal fa luce su ciò che è accaduto sulla strada da allora ad oggi.

Importante dibattitore

La storia che viene raccontata riguarda il potere crescente del petrolio sulle nostre menti, combinato con la forte crescita dei consumi e le maggiori emissioni climatiche che ne conseguono. In linea con l'aumento della prosperità norvegese, la volontà di prendere le precauzioni necessarie è diventata sempre meno; invece, abbiamo cambiato il modo in cui argomentiamo, in modo da creare l'impressione che la produzione di petrolio norvegese non sia un problema, ma piuttosto la soluzione al problema.

Questa politica è stata contestata da Arne Næss, Erik Dammann e Sigmund Kvaløy Setreng, dopo di che è sbocciata una forte critica alla crescita.

Det er ingen tvil om at den svarte vendingen trenger å bli analysert. Jeg åpnet likevel boken med en solid dose skepsis. Det er nå en gang slik at når man befinner seg innenfor rammen av et politisk parti, er man samtidig fanget i en verden der det å argumentere langs en rett linje er et ideal. Man bør ikke nøle, og man bør ikke vise for mye tvil og ambivalens: Det viktigste er å vinne debatten og å øke muligheten til å iverksette sitt politiske prosjekt.

En slik diskusjonsform gjenfinnes i alt fra små debattmøter via ordskiftet på Stortinget til tråder på sosiale medier. Noen mestrer den ekstra godt og klarer dermed å prege den politiske dagsordenen. I norsk kontekst er Eivind Trædal en av de dyktigste. På Facebook er han skarp, kraftfull og grundig i sin argumentasjon, samtidig som han viser en befriende evne til selvironi. Med god grunn er han blitt et sentrum som skaper mye diskusjon rundt seg, med den effekt at han setter agendaen og gjør en forskjell for debattens innhold.

Står støtt

Hvordan ville Trædal så lykkes med å ta steget fra de små flatene til bokens større format? Boken står stødig. Spesielt beskrivelsen av årene fra 1990 til 2013 har trøkk i seg. Men straks vi er over i fasen som begynner idet De Grønne blir valgt inn på Stortinget, merkes det at forfatteren er for nær innpå sitt stoff. Kapittelet hadde nok tjent på å bli strammet inn og gjort mindre polemisk. Alt i alt har Trædal likevel gjort et imponerende arbeid med å systematisere 40–50 års miljøpolitisk historie, på et vis som klarer å balansere mellom faktafremstilling og kritikk. Boken forteller om viktige hendelser, prosesser og mønstre i den norske politikken, skapt av personer med vilje til makt.

Norvegia AS

Det som derimot mangler, er en tydeligere erkjennelse av at det som skjer i Norge, også uttrykker et skifte i det miljøpolitiske regimet i Vesten generelt. Ja, vi hadde en dominerende vekstpolitikk frem til 1970-årene. Ja, denne politikken ble utfordret av Arne Næss, Erik Dammann og Sigmund Kvaløy Setreng, hvorpå en sterk vekstkritikk blomstret opp.

Men alt i 1980-årene oppsto viktige endringer internasjonalt som medførte at diskusjoner om vekst eller vern ble overskygget av ideen om «vern gjennom fortsatt vekst». Det var ikke norske politikere som først gjorde denne vendingen – snarere ble de vevd inn i formingen av det jeg tidligere har beskrevet som diskursen om økologisk modernisering. Det vil si en diskurs som fremfor å se vekst og vern som motsetninger påstår at de kan samspille gjennom et teknologidrevet, gjerne markedsforankret fremskrittprosjekt.

I begrepet økologisk modernisering finner vi med andre ord en faglig analyse som gjør det forståelig hvordan radikale miljøambisjoner flatet ut og ble omdannet til en blanding av konturløs politikk og teknisk administrasjon. Det er åpenbart at Norge ble en viktig pådriver i denne utviklingen, sannsynligvis som en effekt av at vi ble kollektivt forført av oljeeventyret og rikdommen som fulgte. Jeg har selv tidligere beskrevet dette som en «Nasjonen AS-logikk» som gjorde oss ute av stand til å opprettholde den vekstkritiske arven.

Overbevisende argumentasjon

Il cambio nero er en detaljert og grundig fremstilling av viktige forskyvninger i norsk klimapolitikk. De som ønsker en mer forskningsbasert, analytisk gjennomgang, bør søke andre steder enn i debattbøker. Men verdsetter du en politiker som skriver ut en lengre dokumentasjons- og argumentasjonsrekke om hvorfor miljøpolitikken er på feilspor – da bør du lese denne boken.

Svein martello
Svein Hammer
Hammer è un dottore in scienze politiche. in sociologia e revisore regolare in Ny Tid.

Potrebbe piacerti anche