Abbonamento 790/anno o 190/trimestre

No a una città pulita

Il leader del consiglio comunale sta facendo di tutto per rimuovere l'accattonaggio visibile, la prostituzione e la tossicodipendenza a Oslo. In un modo completamente sbagliato.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

[venerdì 28 luglio 2006] Nell'ultimo anno, i mendicanti rumeni e le prostitute nigeriane hanno reso più visibile la povertà nelle strade di Oslo. Le donne che differiscono nell'aspetto dalla maggioranza hanno fatto della prostituzione un chiaro problema nelle aree urbane

bildet – også fordi de har beveget seg bort fra de områdene der vi har blitt vant til å tolerere problemet. Tiggerne har kommet til byen i busser og tatt i bruk virkemidler beskyttede nordmenn kun er vant til å møte på ferieturer sørover. Følgene er at oslofolk og besøkende plages av prostitusjonen og tiggingen. Den er ubehagelig å se og bli konfrontert med. Mest plaget virker byrådsleder Erling Lae. Vanskeligstilte grupper vekker hans engasjement: det er for ille – og de må bort. De narkomane har han allerede fjernet fra Plata, der de i årevis var det første turistene møtte når de kom til Oslo.

I disse dager kriminaliseres tigging og prostitusjon i Oslo. Byrådet har allerede vedtatt et forslag til nye politivedtekter som skal behandles i bystyret til høsten. I vedtektene får politiet makt til å vise bort eller straffe tiggere og prostituerte på eller ved offentlig sted, som på «sjenerende måte forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel». Med paragrafen om tigging spiller byrådet opp til omkamp om Stortingets nylig vedtatte avkriminalisering. Og i prostitusjonsspørsmålet er det verken horekunder eller bakmenn som tas, det er de prostituerte. I praksis risikerer alle kvinner med mørk hudfarge som befinner seg på Karl Johan nå å bli stoppet av politiet. Hvor grensa går, er uklart. Det eneste som er sikkert er målet: en ren by, med en paradegate uten sjenerende elementer.

Byrådslederen kjenner vi ellers som en sympatisk, liberal og engasjert mann, med et særlig hjerte for sosialpolitikk. Det burde fortelle han at disse problemene ikke lar seg løse uten pakker av virkemidler, tiltak mot årsakene og hjelp for å la dem det gjelder komme seg ut av situasjonen der tigging og prostitusjon føles nødvendig. Politivedtektene, om de blir vedtatt, fjerner bare den synlige delen av problemet, men gjør ingenting med årsakene. Byrådsleder Erling Lae bør derfor heller bruke renoverings-iveren sin til noe annet: all dritten som slenger gatelangs fordi byen ikke har nok søppelkasser. Meld deg på Rusken, Lae.

Potrebbe piacerti anche