Teatro della crudeltà

I diritti umani come strumento ideologico

Thor Halvorssen jr. continua la sua crociata ideologica contro il progressivo cambiamento dei regimi in America Latina, finanziata con i soldi dei contribuenti norvegesi.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

da: Dave Watson

Oslo Freedom Forum (OFF) går av stabelen 25. mai. Som tidligere ser vi at det godt gjemt blant en del genuine menneskerettighetsforkjempere dukker opp noen tvilsomme, politisk motiverte aktører. OFF har ved tidligere anledninger brukt norske skattebetaleres penger til å presentere både kuppmakere og aktive støttespillere til kuppregimer i Latin-Amerika som om de var frihetsforkjempere. Organisasjonen som står bak OFF, Human Rights Foundation (HRF), har hatt flere aktive medlemmer med tilknyting til ekstreme miljøer i Latin-Amerika, som har vært delaktige i kupp og kuppforsøk i henholdsvis Honduras og Bolivia. Representanter for organisasjonen har blant annet oppfordret til vold for å styrte Venezuelas lovlig valgte regjering. Det har også blitt hevdet at HRF har en del tvilsom finansiering de holder hemmelig – deriblant høyrevridde, islamfiendtlige organisasjoner samt organisasjoner med tilknytning til USAs etterretningsorganisasjon CIA.1
I et kynisk forsøk på å utnytte sympatien med ofrene etter terrorangrepet på Charlie Hebdo i Paris tidligere i år, har Thor Halvorssen i år invitert den venezuelanske karikaturtegneren Rayma Suprani til OFF. Under tittelen «Living in Truth» presenterer de Suprani som en politisk karikaturtegner forfulgt av regjeringen, sensurert og oppsagt som følge av hennes kritikk av regjeringen i Venezuela.

Living on lies. Men heller enn å være en systemkritiker eller menneskerettighetsforkjemper, er Rayma Suprani en ideologisk motivert politisk aktivist: en aktiv medspiller i høyreopposisjonens udemokratiske forsøk på regimeskifte.

Supramis karikaturtegninger er ofte preget av rasistiske holdninger.

Suprami ble oppsagt fordi hun konstant utfordret avisens administrasjon, drev personlig angrep på ledelsen og foretok respektløse handlinger mot sine overordnede. Selv valgte hun å fremstille seg som en martyr som sensureres av myndighetene. Realiteten er at tegningene hennes aldri har blitt sensurert. Hun påstår at regjeringen står bak eierskiftet i avisen hun fikk sparken fra. Men det er ingen tegn på at de nye eierne (et spansk investeringsselskap) har endret avisens antiregjeringsposisjon. Ingen andre av de åpent regjeringsfiendtlige redaktørene og journalistene har blitt oppsagt, og avisen trykker fremdeles regjeringskritiske artikler og kommentarer.
Supramis karikaturtegninger er ofte preget av rasistiske holdninger – som når hun fremstiller fattige regjeringstilhengere som aper eller hunder. Andre kunstnere har stilt spørsmål ved hvorvidt hun egentlig kan betraktes som en satirisk karikaturtegner, siden tegningene er preget av overdreven politisk propaganda mot regjeringen. Suprani har blitt beskrevet av tidligere arbeidskolleger som innbilsk og nedlatende, og det sies at de radikale og aggressive holdningene portrettert i hennes tegninger, gjenspeiler hennes syn på livet. Hennes arbeid er i virkeligheten en trist refleksjon av standarden i Venezuelas opposisjonsjournalistikk. I likhet med Oslo Freedom Forum lever Rayma Suprani på løgner og billig propaganda.
Det virker som om Oslo Freedom Forum ønsker å utnytte sympatien etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo på et kynisk og manipulerende vis, for å fôre sin ideologiske krigføring mot Latin-Amerikas progressive venstreregimer. Det er derfor ufattelig at pålitelige norske organisasjoner som Amnesty Norge, Fritt Ord, Nobel Fredssenter og Plan Norge fremdeles støtter og deltar i Thor Halvorssens flaggskip. De bidrar til å legitimere den manipulerende, ideologiske misbruken av menneskerettigheter samt Halvorssens skjulte politiske formål. På toppen av det hele er det skandaløst at utenriksminister Børge Brende gir forumet en offentlig godkjenning, i og med sin deltagelse som åpningstaler.

1http://electronicintifada.net/content/oslo-freedom-forum-founders-ties-
islamophobes-who-inspired-mass-killer-
anders-breivik/12451

Se også tekst om Aleksander Boyd (ved Human Rights Foundations London-kontor 2008–2009) på http://www.theguardian.com/commentisfree/2007/sep/01/
friendsinlowplaces


Watson er styremedlem i Latinamerikagruppen (LAG) i Bergen. dwatson@online.no.

Potrebbe piacerti anche