Teatro della crudeltà

Segnale potente

La volontà del governo di scendere a compromessi sulla pulizia differita dell'energia elettrica del gas non deve diventare un'abitudine.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

[8. desember 2006] Da regjeringen godtok utbyggingen av gasskraftverket på Mongstad uten CO2-rensing fra første dag, brukte de en pragmatisk god begrunnelse. Vi har forståelse for at rensing fra dag en ble et for tøft krav til å gjennomføre, og er glade for det tross alt historiske vedtaket om rensing fra 2014. Miljøvernminister Helen Bjørnøy fikk ypperlig avlastning fra Bellonas Frederic Hauge, som viste seg som en visjonær statsmann i sin begrunnelse for at den teknologiske utviklingen vil gjøre dette til et stort miljøpolitisk framskritt. Etter at Natur og Ungdom har fått tørket de første tårene, har også partiledelsen beskrevet vedtakets miljøpolitiske gevinst. I praksis er rensingen kun utsatt to år. Følgene av slik rensing er potensielt revolusjonerende for energisektoren.

I andre konsesjonssøknader har også CO2-rensing vært inkludert. De tydelige signalene fra regjeringen har gjort at også resten av den norske energisektoren har anstrengt seg for å framdrive mer miljøvennlig drift. Industrikraft Møre (IM) er et av disse selskapene, og da de for et år siden varslet en kommende søknad om konsesjon til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), var rensing av CO2 et viktig moment i meldingen. Når nå søknaden er på bordet, er også gasskraftrensingen borte. Daglig leder Alf Reinstad begrunner dette med manglende lønnsomhet, og viser sporenstreks til Mongstad når Ny Tid ber han forklare modellen han ønsker seg. IM ønsker seg et samarbeid med myndighetene om en forpliktelse på lengre sikt, slik at CO2-rensingen kan utsettes.

Selv om det kan finnes vektige grunner for å inngå slike avtaler på lengre sikt enn «rensing fra dag en», er det liten tvil om at regjeringen her står i fare for å sende signaler i en helt annen retning enn vi skulle tro miljøvernministeren ønsker. Det er viktig at avtalen med Mongstad ikke bare blir unntaket som bekrefter regelen, men det første, viktige steg mot en bærekraftig energiproduksjon.

Industrikraft Møre gir inntrykk av å ville unndra seg ansvar om mulig. Vi støtter derfor Bellonas konklusjon også når det gjelder kraftverket i Fræna: send søknaden tilbake. Her er det for stort sprik mellom intensjon og praksis.

Potrebbe piacerti anche