Teatro della crudeltà

Battaglia per la donna

SF Norway cerca un film con un "forte carattere femminile". Che cos'è?
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

[film] Le donne dentro, dietro e intorno al cinema norvegese sono state discusse su e giù. Ora la società di produzione SF Norge annuncia un concorso per sceneggiature di film con personaggi femminili forti e distintivi. Che cosa significa?

Pippi Calzelunghe è la prima cosa che colpisce il regista Ingebjørg Torgersen. È presidente della sezione norvegese di WIFT (Women in Film and Television), una rete internazionale che mira a rafforzare e valorizzare le donne che lavorano nel cinema e in televisione. Torgersen sottolinea l'ambiguità del termine "forte". La debolezza può essere una forza.

- E forse è Annika, non Pippi, quella forte oggi, riflette.

De store kjønnsmessige skjevhetene i norsk filmbransje ble grundig gjennomgått i Kulturmeglernes rapport Tallenes tale i fjor. Den konkluderte med at kvinner er gjennomgående underrepresentert bak kamera. Så som foran: Når Marias menn nå går sine første kinodager, er den med sin kvinnelige hovedrolle et regelens unntak i norsk filmfauna.

Wencke Mühleisen, forsker ved senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, mener manus i SF-konkurransen fortrinnsvis bør vurderes i forhold til flere kriterier enn «sterke kvinneskikkelser».

– Prosjektet bør sprenge de ensporede forestillingene om hva som er en sterk kvinneskikkelse. En slik konkurranse bør også vektlegge tematikk, estetikk, hvordan filmen fortelles. En film er ikke bare en hovedrolle, sier Mühleisen.

Torgersen er enig i at vi må endre forestillingen om hva som er «den sterke kvinnen»:

– De sterke kvinnene som finnes i film ender gjerne med å ta livet av seg selv, sier hun.

Mühleisen påpeker at det fatalistiske aspektet er spesielt tydelig i film noir.

– Her blir hun gjerne enten drept eller giftet bort – noen vil si det går ut på det samme.

Uansett om vi skal kalle kvinneskikkelsene markante, sterke eller bare gode – har vi noen eksempler, noe å gå etter? Torgersen nevner Ripley i Alien-filmene, Selma i Dancer in the Dark, Thelma og Louise. Regissør Nina F. Grünfeld, som var styreleder i Norske Filmregissører da Tallenes tale ble lagt fram, nevner regissører som Anja Breien, Liliana Cavani, François Ozon og Pedro Almodóvar. Sistnevnte fikk nylig plenty med anerkjennelse for sine kvinneportretter i kinoaktuelle Volver.

Her dreper ikke kvinnene seg selv – de dreper mennene sine.

Potrebbe piacerti anche