Abbonamento 790/anno o 190/trimestre

Sì a una comunità colorata

Che la suocera del Mullah Krekar possa rimanere nel Paese non è un problema, ma una buona cosa.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

[26. mai 2006] Den katolske tamilen vi møter i denne ukas Ny Tid har ikke rett til å oppholde seg i Norge. «Edward» har jobb og betaler skatt. Datteren, som er født i landet, går i barnehage. Men «Edward» lever på lånt tid. En dag blir hans nå ukjente identitet kjent. Den lille familien er forberedt på at det vil bety at de må forlate sitt nye hjemland.

Denne uka har Mullah Krekars svigermor og 181 andre kurdere med lovlig opphold i Norge blitt en nasjonal skandale. Oppholdet ble innvilget da daværende UDI-direktør Trygve Nordby bestemte at sterke menneskelige hensyn skulle veie tungt i tvilstilfeller. Resultatet ble en praksis der UDI brøt loven. Ifølge granskningsrapporten ble det gjort bevisst og uten å informere departementet. Nordby har fått en ripe i lakken, UDI har mistet tillit. Den nye direktøren Manuela Ramin-Osmundsen har trukket seg, og Frp har politianmeldt direktoratet. Innvandringsmotstanderne har fått vann på mølla, fart i motoren og full fart framover.

Det er viktig å ha et forutsigbart og oversiktlig system for hvordan vi behandler dem som ønsker å bosette seg her. Det er liten tvil om at Nordbys måte å håndtere denne problemstillingen har vært alt annet enn ryddig. Vi klarer likevel ikke å hisse oss opp over at disse menneskene har fått bli i Norge. UDI er slett ikke kjent for å være slepphendte med oppholdstillatelsene. I et land som har faktisk behov for ekstra arbeidskraft, sendes de fleste søkende nye hender rett tilbake dit de kom fra. De som klorer seg fast i hemmelighet blir sporet opp og kastet ut av både jobb og land. Norske politikere har ingen intensjoner om å endre praksisen. Når de snakker om illegale innvandrere, høres

George W. Bush langt mer sympatisk ut enn SVs Heikki Holmås og Frps Per-Willy Amundsen til sammen. Andre lands praksis med amnesti til illegale innvandrere burde være et columbi egg, og ikke det skremselsbildet som Holmås og Amundsen tegner opp.

Vi har hatt innvandringsstopp siden 1974. Det er lenge nok. Norge trenger flere folk, flere hender og flere farger. La «Edward» og Krekars svigermor få bli.

Potrebbe piacerti anche