Teatro della crudeltà

Complesso industriale sanitario?

INDUSTRIA SANITARIA / L'avvertimento di Eisenhower contro il neoliberismo può essere trasferito all'industria dei servizi di oggi attorno alle professioni sanitarie?
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

Nel suo discorso di addio al popolo americano nel gennaio 1961, Dwight Eisenhower lanciò il termine complesso industriale militare come tentativo di descrivere un nesso pubblico-privato che credeva esistesse tra l'industria degli armamenti e la politica militare americana. I punti di Eisenhower sono in qualche modo più complessi delle accuse dirette di semplice corruzione. Tra l'altro, segnala una forma di industrializzazione e burocratizzazione della ricerca che va a scapito del libero pensiero intellettuale, e che di conseguenza contrasta con lo sviluppo di soluzioni valide e sensate ai compiti pubblici. Non a caso il concetto di Eisenhower è entrato a far parte del canone dei concetti della scienza politica. Eisenhower ha predetto e messo in guardia contro ciò che oggi conosciamo come neoliberismo e "New Public Management".

Settore terziario

Le argomentazioni di Eisenhower possono essere trasferite alla situazione odierna, dove assistiamo a un aumento esponenziale delle spese e a un'industria dei servizi galoppante attorno alle professioni sanitarie? Pensavo di aver avuto un'idea originale quando ho formulato il termine per me stesso complesso industriale sanitario, ma una ricerca su Google ha mostrato, sostanzialmente non sorprende, che questo termine fosse stato lanciato nel mondo accademico già nel 1969. Esiste un'ampia letteratura sull'argomento, la maggior parte della quale riguarda ciò che sappiamo oggi sull'influenza dell'industria farmaceutica sul pensiero medico e sviluppo. Stiamo ora assistendo a una nuova dimensione nel complesso industriale sanitario, in cui l'industria vende servizi, pensiero e sistemi di gestione?

La dialettica – per qualche ragione esito a usare il termine materialismo dialettico – har lært oss at vi bør se etter paradokser og åpenbare motsetninger dersom vi vil forstå prosesser der makt, interesser og kunnskapsdannelse brynes mot hverandre. George Orwell bakte inn denne innsikten i sitt begrep nuovo discorso, som ikke overraskende har fått en fornyet interesse den senere tid. Et element ved nytalen er at ord til forveksling brukes på en slik måte at man skulle tro at de hadde den diametralt motsatte betydningen av det de tilsynelatende har.

Klok

Pasientsikkerhet er et ord som stadig oftere høres i forbindelse med helseforskning, helseadministrasjon og helsepolitikk. På medisinstudiet undervises det i pasientsikkerhet innenfor et fag som heter kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring og som forkortes til akronymet KLoK. De fleste fornuftige medisinstudenter skyr dette faget som pesten. Pasientsikkerhet handler i stor grad om å innføre registreringer, standardiseringer og algoritmer i den hensikt å minimere menneskelige feil som kan volde pasientene skade eller redusere gevinst av behandling. Det er på sett og vis innføring av Toyota-metoden i helsefagene, men med en uttalt god hensikt bak. Problemet er at menneskeligheten forsvinner i dragsuget sammen med de menneskelige feilene. Og at store ressurser sjaltes over fra pasientrettet virksomhet til overvåkning, registrering, dokumentering og administrering. Regjeringen Solberg satser tungt på pasientsikkerhet, og føringene er nedfelt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgsektoren fra 2016.

Styrkingen av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten består som regel i innføring av tiltak innen ledelse, effektivisering og kvalitetsforbedring.

Samtidig som satsingen på pasientsikkerhet har blitt trappet opp gjennom lang tid, har for eksempel antall sykehjemsplasser blitt redusert i de fleste norske kommuner. Sikkerheten til de gamle og syke skal da ivaretas av en kompensatorisk styrking av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Man skulle kanskje tro at dette medførte økte ressurser til disse tjenestene, men som regel ser man at styrkingen kun består i innføring av tiltak innen feltene ledelse, effektivisering og kvalitetsforbedring. Paradoksene og motsetningene ligger da helt opp i dagen.

Pasientsikkerhetskonferansen 2019 arrangeres 26. og 27. september på kongressenteret The Qube på Gardermoen. Der foredrar blant andre Bernt Reitan Jenssen fra Ruter og filosof Øyvind Kvalnes fra Handelshøyskolen BI. Evenementets nettside gir inntrykk av at det forventes høy stemning.

torekierulfnaess@hotmail.com
torekierulfnaess@hotmail.com
Næss è medico e filosofo. Commentatore regolare di Ny Tid.

Potrebbe piacerti anche