Teatro della crudeltà

Impazzisce

Arnold Schwarzenegger si assicura ora somme record per la ricerca sulle cellule staminali negli Stati Uniti.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

[sovvenzioni] Nella loro impazienza di marcare la distanza dal presidente George W. Bush, diversi stati negli Stati Uniti hanno ora deciso di rafforzare le loro borse di ricerca separate. Il primo è stato il governatore della California, Arnold Schwarzenegger. In risposta al veto del presidente contro la ricerca sulle cellule staminali, ha stanziato 150 milioni di dollari in più dal suo budget, equivalenti a 930 milioni di corone.

- Tale ricerca non può aspettare un nuovo presidente, fino ad allora è troppo importante, spiega uno dei suoi consiglieri a Ny Tid.

Il mese scorso, Bush ha usato per la prima volta il suo potere di veto contro una nuova legge che consentirebbe l'uso di fondi statali per la ricerca sulle cellule staminali sugli ovuli fecondati. Tuttavia, il veto ha avuto conseguenze inaspettate. L'impopolare presidente è in rotta di collisione con oltre il 70 per cento della popolazione in questo senso

la domanda.

For Schwarzenegger har støtten til stam-celleforskning bidratt til å styrke hans omdømme som en moderat republikaner. Den tidligere actionhelten håper på å bli gjenvalgt i en stat der befolkningen i overveldende grad stemmer demokratisk, og satser på at avstand til Bush vil være utslagsgivende.

Også Illinois-guvernøren Rod Blagojevic, demokrat og ihuga Bush-motstander, reagerte kjapt. Han erklærte at han ville sette av 35 millioner ekstra kroner til stamcelleforskning

i sin stat.

– Bush har helt uten å mene det bidratt til en finansieringsfeber vi aldri har sett maken til, sier Sean Tipton, president for Coalition for the Advancement of Medical Research.

Per i dag lider omlag 100 millioner amerikanere av sykdommer som en dag vil kunne utryddes ved hjelp av stamcelleforskning og terapi. Så langt er det bare Sør-Dakota som har et totalforbud mot slik forskning, mens fem stater (California, Connecticut, Illinois, Maryland og New Jersey) tillater bruk av midler fra delstatenes egne budsjetter.

Forbudt i Norge

[forbudt] I Norge er stamcelleforskning fremdeles forbudt. Soria Moria-erklæringen forpliktet de rødgrønne partiene til å myke opp lovgivningen slik at man kommer på linje med EU, som nylig vedtok å videreføre forskningsstøtten. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustads lovforslag er ute på høring, men har så langt møtt krass motstand fra religiøse grupper som mener slik forskning tar uskyldige liv, i håp om medisinske fordeler for andre.

STAMCELLER

  • Stamceller er celler som har evne til selvfornyelse og til å modnes til ulike spesialiserte celler.
  • Det finnes to typer: embryonale og adulte. Mens embryonale stamceller stammer fra ufødte mennesker, kan adulte stamceller isoleres fra fødte individer.
  • Den viktigste kilden til embryonale stamceller er overtallige egg fra assistert befruktning, egg som i de fleste instanser uansett vil måtte kastes fordi de er blitt for gamle.
  • Forskning på og behandling med embryonale stamceller er forbudt i Norge.

Potrebbe piacerti anche