I robot utili del futuro ti daranno un brainstorming


ROBOT: Non vediamo l'ora sia del tronco cerebrale che dell'eliminazione delle malattie neurologiche in un futuro assistito da robot.

Critico letterario in TEMPI MODERNI.
E-mail: henning.ness@icloud.com
Pubblicato: 2019-12-02
Parlare con i robot: una breve guida ai nostri futuri robot umano
Autore: David Ewing Duncan
Robinson, Regno Unito

"Immagina un mondo in cui solo avere il tuo cervello nudo per gestire le nuove tecnologie è un palcoscenico rilassato", scrive il premiato giornalista David Ewing Duncan.

Beh, in realtà non ho mai pensato a quei percorsi, non mi sono mai preoccupato dello sviluppo del mio cervello nudo. In primo luogo, il cervello è relativamente ben protetto nel cranio, e in secondo luogo, ho sia il mio corpo che la mia anima di cui preoccuparmi, e loro mi occupano di più, a dire il vero. Ma il fatto che il cervello sia nascosto nel cranio è ovviamente parte del problema: ecco perché è così difficile cambiare.

Di conseguenza, sono incuriosito quando l'autore scrive di come i futuri robot cerebrali saranno in grado di ottimizzare il mio cervello usando la ginnastica cognitiva quotidiana nel cervello virtuale di Neuroscape.

Un mondo in cui nessuno ha bisogno di soffrire di depressione o altre malattie neurologiche come l'ADHD o il DOC (disturbo ossessivo-compulsivo) è sicuramente un mondo eccellente. Nessuno ha bisogno di usare i farmaci per tenere a bada le malattie, ad esempio può essere fatto attraverso il gioco neurologico, che aiuta il cervello a ripararsi.

Sano senza medicine

Immagina che i bambini con ADHD possano guarire senza l'uso di droghe pericolose, un mondo in cui non devi andare da uno psicologo se sei depresso, poiché lo scanner del cervello attaccato al tuo cervello tramite il tuo robot cerebrale è già consapevole di come stai. e ne ha avviato uno il massaggio del cervello prima di svegliarmi la mattina.

Abbonamento NOK 195 / trimestre

Devi credere Una breve guida ai nostri futuri uomo-robot, non è necessario preoccuparsi dello sviluppo umano, ovvero dello sviluppo di ciò che ci rende specificamente umani, ovvero la capacità di giocosità, spontaneità e curiosità. Sarà curato dalla tecnologia, che aiuterà l'uomo a superare tutti i suoi problemi e le sue crisi emotive e cognitive.

Un mondo in cui nessuno ha bisogno di soffrire di depressione o altre malattie neurologiche
come l'ADHD o il DOC (disturbo ossessivo-compulsivo), è sicuramente un bel mondo.

David Ewing Duncan ha scritto nel suo modo spensierato e nerd un libro divertente e divertente pieno di curiosità per il futuro.

Boken byr på hele 24 mulige framtidsscenarioer. Forfatteren har intervjuet en rekke eksperter innen ulike fagfelt, og det er disse samtalene som ligger til grunn for hvert kapittel. Det som gjør denne boken såpass god, er at den er nysgjerrig og leken, selv om mange av de mulige alternativene den presenterer, virker nokså sprø sett fra et nåtidig perspektiv. Tenk deg når «Gud-roboten» ankommer i il futuro og innfører en fjerde dimensjon, slik at alt skjer på samme tid, og ikke kronologisk, som vi er vant til, slik at vi kan oppleve både begynnelsen og slutten på universet på en gang? Og alt som skjer mellom i et rom-kontinuum? Her hjelper det nok å kunne litt kvantefysikk.

Ill.: Jonny Lindner, pixabay
Ill.: Jonny Lindner, pixabay

Framtidshåp

I noen av kapitlene blir jeg fylt av framtidshåp og tenker at teknologien virkelig kan utvikle vår spontanitet og lekenhet. I andre kapitler blir jeg bekymret over framtidens manglende spontanitet, når robot på forhånd forteller oss – på grunnlag av all den informasjonen de har om oss – hva vi skal spise, gjøre og ikke minst pensare.

Måten boken er skrevet på, er likevel underholdende: Den er nemlig skrevet fra framtiden, men foretar sveip tilbake til vår egen tid, hvor vi kan følge utviklingen til for eksempel minne-roboten eller Facebooks algoritmer. Vi møter i tillegg mange kjente navn fra vår egen tid, som ingeniører, futurister, filosofer og kunstnere, som deler sine visjoner, sin frykt og sitt håp med oss.

Vi møter 24 forskjellige robot-typer, blant anne kose-roboten, kriger-roboten, gude-roboten, sex-roboten, hjerneoptimaliseringsroboten, kjøreroboten og legeroboten.

Et av de festligste kapitlene i boken heter «Wearable Bot». En «Wearable bot» er ingen robot i vanlig forstand, for den har verken hode eller armer eller ben, men er simpelthen en slags vest vi kan ta på oss. Den «snakker» til oss ved å sanse våre kroppslige og mentale energifelt, og den forsterker energibølger fra alt omkring oss, som for eksempel energifeltene fra planter og dyr. Den pulserer av elektromagnetisk energi, og tilfører den som bærer vesten, sanseinntrykk vi ikke kan fange opp selv. Man kan kalle den en «hypersensitivitetsrobot».

Tenk deg for eksempel at vesten gjør deg i stand til å sanse en enkelt dråpe som faller ned fra et blad flere kilometer borte, eller forsterker hviskingen fra et menneske som baktaler deg på den andre siden av kontorlandskapet. Sansopplevelsene vil nødvendigvis måtte bli voldsomme, så voldsomme at de vil skake og forvirre oss, men selvfølgelig vil algoritmene hjelpe oss med å sortere og beherske dem. Hvis alle bærer en slik robotvest, vil det nok gjøre verden til et temmelig komplisert sted. Kanskje får vi robotvest-frie kafeer?

l'analisi dei rischi

Hva med å ta sjanser? Forfatteren skriver: «Ingen vil i framtiden våge å ta en eneste sjanse uten å konsultere ‘Risk-free-bot’. Det er en kraftig KI-kvasi-fraktal-kvantum-nettverk-robot som kan analysere risikoen ved enhver aktivitet du akter å utføre. Den kan ligne litt på roboter som i dag er uslåelige i sjakk og andre spill, bortsett fra at den styrer hjernen og følesene dine.

Vil du hoppe i fallskjerm? Da kan roboten rope: «Ikke gjør det! Du risikerer å brekke nakken!» Kanskje vil den hyle og blinke med alt den har av advarsler hvis du spiser for kaloririk mat, og minne deg på at du vil du havne på sykehus med hjerteinfarkt innen ti år hvis du fortsetter med det, eller den vil prøve å hindre deg fra å kysse en kvinne som har farlige bakterier i munnhulen?

En algoritmestyrt framtid uten frihet? På en måte er vi der allerede. Algoritmene er den nye guden, og vår frihet står på spill i en verden der våre følelser og tanker er sterkt påvirket av Google og Facebook.


Caro lettore. Ora hai 1 articoli gratuiti rimasti questo mese. Sentiti libero di disegnarne uno Abbonamentooppure accedi di seguito se ne hai uno.Lascia un commento

(Usiamo Akismet per ridurre lo spam.)