Abbonamento 790/anno o 190/trimestre

La difesa deve essere aperta

La segretezza che circonda le missioni dei soldati norvegesi all'estero danneggia le forze armate norvegesi.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

[27. Luglio 2007] In questi giorni i soldati danesi stanno tornando a casa dall'Iraq. Il primo ministro Anders Fogh Rasmussen ha promesso che tutti i soldati del Paese lasceranno l'Iraq nel mese di agosto. Il ritiro arriva dopo che sette soldati danesi sono stati uccisi e un acceso dibattito sul contributo danese all'occupazione americana dell'Iraq. Allo stesso tempo, Weekendavisen conduce una serie di interviste ai soldati, in cui riflettono sulla propria missione. Finora, hanno mostrato dubbi sulla propria motivazione e hanno criticato la partecipazione in quanto tale.

En liknende, norsk serie er nærmest utenkelig. Forsvarets menn og kvinner i utenlandstjeneste blir møtt med strenge retningslinjer og sterke represalier dersom de uttaler seg om oppdragene de reiser på, hvis deres personlige refleksjoner på noen måte avviker fra dem som kommer fra pressetalspersonene sentralt. Norske soldater tør ikke uttale seg, i frykt for å bli utestengt fra videre tjeneste. Problemstillingen gjelder sanitetspersonell, mineryddere og soldater sendt til utlandet av det norske Forsvaret. Spesialsoldatene får vi ikke en gang spurt – vi får ikke vite hvem de er.

I dag sørger en norsk familie over tapet av en far, en sønn og en ektemann. Det er tragisk når soldater ender sitt liv i bakholdsangrep i Afghanistan. Men ingen bør bli overrasket over at det skytes på de norske spesialstyrkene. Når folk likevel blir det, er det et resultat av det omfattende hemmeligholdet.

Vi vet at Norge sendte spesialstyrker med det samme krigen startet, og at de som del av den amerikanske invasjonsstyrken deltok i Operasjon Anakonda, jakten på Osama bin Laden i fjellene. Vi vet at den døde norske soldaten har vært på flere oppdrag i Afghanistan. Det vi ikke vet, er hva han gjorde der. Vi vet ikke om de norske soldatene har drept noen i de årene de har vært i landet. Hvor de er, hvem de kjemper mot og hva de gjør, er hemmeligholdt. Vi vet ikke hvor lenge de skal bli, hva som er suksesskriteriene eller hva slags mandat de er gitt. I anledning dødsfallet har også Forsvaret benyttet anledningen til å be pressen skjerme norske spesialstyrker på oppdrag.

Denne politikken kan være mer til skade enn gagn for oppdraget. Når unge soldater nekter å svare på dagligdagse spørsmål, er det mer mistenkelig enn beroligende. Når Forsvaret benekter alle feil, blir vi journalister stadig mer oppsatt på å påvise dem. Når spesialstyrkenes oppdrag, lokalitet og fiender er hemmeligholdt, lurer den afghanske befolkningen på om soldatene ikke bare kjemper mot selvmordsbombere og Taliban-ledere, men kanskje også er en fare for dem. Et fritt demokrati forutsetter åpen debatt, spesielt om bruk av voldsmakt. Det er på tide at åpenheten også omfatter Forsvaret.

Potrebbe piacerti anche