Abbonamento 790/anno o 190/trimestre

L'ONU sta tornando a casa

Le forze delle Nazioni Unite sono in Libano da 28 anni. Ora fanno le valigie – nel fuoco incrociato.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

Quasi 2000 soldati delle Nazioni Unite nel sud del Libano, che dovrebbero essere rimandati a casa definitivamente alla fine del mese, sono finiti nel fuoco incrociato di questa settimana. Il 17 luglio, 17 postazioni Unifil sono state bombardate da due razzi israeliani. Un soldato delle Nazioni Unite è rimasto gravemente ferito.

Samme dag diskuterte FNs sikkerhetsråd Unifils framtid uten å fatte noen beslutning om å forlenge styrkens mandat, som nå utløper etter 28 års innsats. Det innebærer at soldatene som er ment å fungere som militær buffer mellom Hizbollah og Israel, må pakke ned leirene sine i neste uke. FN-utsendinger legger fram et forslag for FNs generalsekretær Kofi Annan denne uka, om å utvide Unifil-styrken. Målet er å få slutt på de blodige kampene. Samtidig har EU tatt til orde for en ny internasjonal styrke til Libanon.

– Jeg blir overrasket om ikke Sikkerhetsrådet fornyer mandatet nå, men det stemmer at oppdraget går ut den 31. juli, bekrefter stabssjef Roy Grøttheim i FN-observatørstyrken Untso.

Den norske oberstens internasjonale militære observatørkorps har mange oppgaver som overlapper med Unifil-styrken, og fire av de norske observatørene er underlagt Unifils kommandant.

Ingen annen internasjonal militærstyrke har hatt sterkere norsk deltakelse enn Unifil i Libanon. 34.000 norske soldater har tjenestegjort i Libanon.

– Både Untso og Unifil har hatt problemer i det siste. Vi opplever beskytning mot våre poster. Heldigvis er ingen av mine soldater i Untso skadd ennå, men det er klart beskytningen fra begge sider vanskeliggjør oppdraget, sier han.

Unifil-styrkens problem har vært manglende ressurser og manglende fredsvilje hos både Israel og Hizbollah. Nær 300 libanesere, de aller fleste sivile, er blitt drept i de israelske angrepene. Samtidig er 25 personer blitt drept i Israel.

– Jeg tror grunnen til at det er avgjørende for noen å snakke om en ny styrke nå, og ikke den eksisterende FN-styrken, er for å gjøre saken mer spiselig for Israel, sier Hilde Henriksen Waage, Midtøsten-ekspert og 1. amanuensis ved Universitetet i Oslo.

Hun beskriver det som svært underlig at politikere og presse ser ut til å ha glemt at det står en FN-styrke i området, som nå er på vei ut.

– Ved å ikke fornye mandatet, har man i praksis vedtatt å sende Unifil ut. Verken Israel, eller Hizbollah, har vært spesielt glade for å ha dem der. Unifil har begrenset handlingsrommet for de krigende parter.

– Hva slags signal sendes dersom FN må trekke ut 2000 Unifil-soldater 31. juli?

– Det vil være et veldig negativt signal. Da sier man jo indirekte at man overlater sivilbefolkningen til de krigførende parters forgodtbefinnende.

UNIFIL

  • 34.000 norske soldater har tjenestegjort i Unifil i Libanon.
  • Norge trakk seg tilbake i 1999. FN-styrken ble da nedprioritert til fordel for Nato-operasjoner.
  • Unifil-styrken består nå av kun 1991 soldater og et par hundre sivilister. Soldatene er fra henholdsvis Franrike, Kina, Ghana, Irland, Italia og Polen.
  • Mandatet er å være en militær buffer mellom Hizbollah og Israel, samt å overvåke og trygge de omstridte områdene i Sør-Libanon.

Potrebbe piacerti anche