Teatro della crudeltà

Il commercio equo garantisce condizioni decenti

Di Ragnhild Hammer, amministratore delegato di Fairtrade Max Havelaar
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

[handel] Venerdì 1 dicembre, Ny Tid esamina l'industria della moda e come migliorare le condizioni per coloro che lavorano nel settore tessile. Il commercio equo è una delle misure.

Fairtrade er en internasjonal og uavhengig merkeordning som gir småprodusenter og arbeidere i utviklingsland bedre lønns- og arbeidsvilkår. I 2005 kjøpte forbrukere i mer enn 20 land Fairtrade-merkede produkter for 1.1 milliarder Euro. Ca fem millioner mennesker i Afrika, Latin-Amerika og Asia får en bedre hverdag fordi de får solgt produktene sine til en høyere pris. Fairtrade har siden 1986 utarbeidet internasjonale standarder og kriterier for handel som skal sikre produsenter en pris som skal dekke produksjonskostnadene, sikre langsiktige kontrakter og gi en lønn å leve av. Videre er arbeiderne sikret skikkelige lønns- og arbeidsforhold.

Til nå har Fairtrade-systemet laget standarder og kriterier for råvarebaserte produkter som f.eks. kaffe, te, bananer, sukker og kakao. En voldsom salgsutvikling av Fairtrade-merkede produkter i England, Sveits og Frankrike har ført til krav om nye merkede produkter, og særlig klær. Fairtrade har valgt å starte med å lage standarder for bomullsproduksjonen, som gir bomullsbonden en bedre og sikrere inntekt for seg og sin familie. De fabrikkene som viderebehandler den Fairtrade-merkede bomullen må enten forholde seg til Fairtrade sine krav om hva deres Code of Conduct bør inneholde, være SA8000 godkjent eller ha ratifisert ILO-konvensjonene. Dette tilsier at bomullen med stor sannsynlighet ikke ender opp i en sweatshop.

Ny Tids debattredaktør Kaare M. Bilden stilte i en kommentar 8. desember et spørsmål til undertegnede «om det er en god strategi å sertifisere kun deler av produksjonen, når forbrukere forholder seg til hele produkter, og om det ikke er en fare for at dette kan føre til en etikklogojungel?» Mitt svar er at Fairtrade har tatt utfordringen fra forbrukerne og tatt det første steget. Strategien videre er å få standarder og kriterier som trygger resten av produksjonen. Fairtrade har invitert de involverte partene til et bredt samarbeid for å oppnå et best mulig resultat. Det kreves betydelig ressurser og et utbredt samarbeid med tekstilbransjen, forhandlere og andre eksisterende sertifiseringsorganer. Målet er å få til en helhetlig sertifisering som er enkel for forbrukerne å forholde seg til. Det er bra at Ny Tid og Kaare M. Bilden er utålmodig! Flere må vise sin utålmodighet og etterspørre og kjøpe varer som er produsert under verdige forhold. ■

Potrebbe piacerti anche