SAMI: Non è solo il Festival Internazionale della Letteratura di Bergen che si celebra il 6 febbraio. Il giorno è anche il giorno nazionale Sami: sámi álbmotbeaivi. "Le strutture sociali fanno annegare la lingua sami", afferma l'autore Sigbjørn Skåden, che partecipa a LitFestBergen

Sebbene ci siano circa quarantamila Sami stimati in Norvegia, hanno lasciato il segno nel campo della letteratura e dell'arte, specialmente negli ultimi cinque anni. L'autore premiato Sigbjørn Skatan (1976) è uno di questi.

Come molti altri Samer Skatan è cresciuto con Sami come seconda lingua. Grazie ai suoi genitori, scrive finzione på både nordsamisk og norsk, i tillegg til å bruke samisk så ofte han kan i hverdagen; han snakker utelukkende samisk med sønnen. Skådens mor er av de få i deres region (Ofoten/Sør-Troms) som bevisst har brukt samisk som hverdagsspråk i hjemmet og slik vært med på å reversere effekten av fornorskingspolitikken:

- la politica Norwegianization var selvsagt et barn av sin tid, begynner Skåden, og gir meg en innføring i politikken som ble ført i Norge fra omkring 1850.

– Formålet var å gjøre Norge monokulturelt, enda det fantes kulturer som hadde eksistert på Norges territorium lenge før statsdannelsen. Nord for Trøndelag fantes det egentlig ingen riksgrense før 1751, forteller Skåden, som jeg vil kalle en form for aksjonist for samiske språk. Siden han ble nestleder i Den norske forfatterforening, har han brukt samisk i mange sammenhenger hvor man tidligere bare brukte det ene av landets offisielle språk, altså norsk.

Barn som ble …

Caro lettore. Hai letto oltre 15 articoli gratuiti, possiamo quindi chiederti di iscriverti sottoscrizione? Quindi puoi leggere tutto (comprese le riviste) per 5 euro.

abbonamento kr 195 trimestre