Ordina qui l'edizione estiva

I bei tempi andati – un tempo senza femminismo, migrazione e globalizzazione

TARDO FASCISMO / L'idea di costituire una cultura minacciata si ripete in tutte le varie comunità tardofasciste

Quando Walter Benjamin analizzò il fascismo tedesco all'inizio e alla metà degli anni '1930, non aveva dubbi sul fatto che il fascismo fosse in gran parte una questione di estetica. Il fascismo era certamente un progetto politico, ma un progetto politico che assumeva la forma di una "estetizzazione della politica". Il nazismo ha estetizzato l'alienazione moderna e l'ha trasformata in un'opera d'arte, glorificando la guerra e la distruzione. Hitler fu l'ispirato leader artistico, che creò l'eterno e perfetto corpo ariano rimuovendo tutto il materiale degenerato (gli ebrei, gli omosessuali, i comunisti, ecc.). Il fascismo tedesco ha permesso alle masse di "esprimersi", come lo ha formulato Walter Benjamin.

L'ipocrisia è fiorente in Danimarca.

Konfronteret med genkomsten af fascisme kan det være nyttigt at vende tilbage til Benjamins analyse og bruge den som udgangspunkt for en analyse af den nye fascisme, vi har set dukke op overalt i den vestlige verden de seneste år. Valget af Donald Trump står selvfølgelig som mønstereksemplet på den nye fascisme – hvad jeg benævner senfascismen. Der er ikke blot tale om et politisk fænomen, eller et fænomen der kommer til udtryk politisk som nye partier og opløsningen af den politiske orden, vi har levet i siden afslutningen på Anden Verdenskrig. Den nye fascisme er på mange måder først og fremmest æstetisk.                

Il fascismo come cultura

L'analisi di Benjamin del fascismo come estetizzazione della politica mostra che il fascismo non è solo una questione di istituzioni politiche e politica in senso tradizionale, è anche una questione di cultura, delle immagini che creiamo della società.

Hvis vi kun fokuserer på fascismen som et spørgsmål om politikkere og politiske institutioner, hvem er med i regeringen og hvem er ikke, hvem vinder præsidentvalget eller danner regering, så misser vi noget – altså hvordan fascismen sætter sig igennem som kultur i hverdagslivet. Hvordan fascisme ikke nødvendigvis tager form af allerede kendte og cirkulerende billeder af (mellemkrigstidens) fascisme – hagekors, sorte uniformer – men antager nye former og ofte overtager allerede eksisterende objekter og giver dem et nyt indhold. Tænk på Trumps skyggelue, der er en integreret del af USA’s populærkultur, men som har fået en ganske særlig betydning og er med til at skabe Trumps ultranationale fællesskab, markere hvem der er med i AmeriKKKa, og hvem der ikke er.

I en dansk sammenhæng er Dannebrog blevet helt og aldeles overtaget af DF. Det indgår som baggrund i alle DF’s kampagnevideoer og plakater og er blevet et billede på det ekskluderende nationale fællesskab, de kæmper for.

Quando il fascismo ha successo, si insinua nel linguaggio e lentamente rende normale la sua ideologia. È insidioso, perché allarga impercettibilmente il quadro delle affermazioni nazionaliste ed escludenti, si sovrappone o usa atteggiamenti conservatori tradizionali come veicolo del suo ultranazionalismo, che finisce per apparire come una posizione tra le altre in una discussione politica. Usando atteggiamenti conservatori o oggetti e simboli già circolanti – come un cavallo di Troia, il fascismo si insinua nel mainstream politico.

Udviklingen i Danmark er en case in point. Siden sidst i 1990’erne er hele det partipolitiske spektrum rykket markant til højre, og der er i dag ikke blot bred politisk enighed om en meget restriktiv asylpolitik. De politiske partier kæmper om at markere sig symbolpolitisk, kæmper om at antagonisere og mobbe bestemte befolkningsgrupper mest muligt. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg fejrede i foråret 2018 stramning nummer 50 af flygtningeloven med lagkage, hvorefter DF lagde trumf på ved at udlove citronmåner ved stramning nummer 100. Hyggeracismen trives i bedste velgående i Danmark, der er et af de lande i EU, der de seneste 10 år har modtaget færrest flygtninge – kun østeuropæiske lande som Ungarn, Polen og Rumænien har procentvis modtaget færre. Men ikke desto mindre er Dansk Folkeparti og dets utvetydige ultranationalisme i løbet af tyve år blevet omdrejningspunkt og norm ikke blot for en racistisk flygtninge- og asylpolitik i Danmark, men også for en lang række juridiske, økonomiske og urbane politikker. Dette inkluderer en såkaldt ghettoplan (hvor beboere i bestemte boligområder, hvor den overvejende del af beboerne er indvandrere eller såkaldte efterkommere af indvandrere, eksempelvis straffes med højere straffe), genindførsel af grænsekontrol, fratagelse af statsborgerskab og en lang række forsøg på at gøre det uudholdeligt at være afvist asylansøger i Danmark. DF har endnu ikke har været del af en regering i Danmark, men har allerede vundet, fordi deres racisme er blevet norm. Der er ikke kun tale om, at deres idéer har blevet som fisk i vandet i Folketinget, men også om at de affekter, DF producerer, er blevet en integreret del af hverdagslivet. Det er i høj grad dér, fascismen er i dag – som en følelsesstruktur.

En bestemt sprogbrug deltager i forberedelsen af en accept af fascistiske handlinger. Altså fascismen som ord, talemåder, affekter, gestus og minder, der tilsammen fortætter sig til en diskurs, en fortælling om et truet fællesskab, en nation under pres. Det er Viktor Klemperers beskrivelse af, hvordan fascismen erobrer sproget ved hjælp af bestemte nøgleord og vendinger, som lige så langsomt naturaliseres og ender med at udgøre en politisk virkelighed. Det er ikke nok at se på Trump, Pia Kjærsgaard eller Marine Le Pen og ryste på hovedet af dem. Det er nødvendigt at lytte til det, de siger, analysere deres tale med henblik på at identificere fascismens grundlæggende fortælling om nationale privilegier og behovet for at beskytte det nationale fællesskab mod udefrakommende trusler. For gentagelserne virker: I 2015 svarede 49 prosent af 75.000 elever i 8. og 9. klasse i den danske folkeskole efter et tre-ugers forløb om demokrati, at ytringsfrihed ikke bør gælde muslimer. 

La cultura in pericolo

L'idea di costituire una cultura minacciata si ripete in tutte le varie comunità tardo-fasciste, dalla nozione di "invasione musulmana" del Partito popolare danese alla retorica di Trump di "un bagno di sangue americano". Questo è il contenuto dell'ideologia ultra-palingenetica del fascismo: la comunità nazionale è in decadenza e deve essere restaurata. Questa è la promessa che possiamo sempre sentire nel fascismo. Il fascismo promette una rinascita nazionale, che il popolo possa diventare uno, purificato e se stesso. Per questo "gli altri" devono uscire, devono partire. "Gli altri", "gli stranieri" minacciano la comunità nazionale, e quindi devono essere cacciati o impediti di entrare. Trump promette di costruire un muro, e Salvini promette che nessuna nave con i migranti deve attraccare nei porti italiani. Che si tratti del confine tra Messico e Stati Uniti, o del confine tra Germania e Danimarca o del Mar Mediterraneo, deve essere chiuso in modo che la nazione sia mantenuta pulita. E questo a prescindere dai costi per “gli altri”, rifugiati e migranti che muoiono nel Mediterraneo o sono intrappolati in Libia, o che languiscono nei centri di espulsione danesi e si suicidano, se riescono a raggiungere la Danimarca.

   

"I bei vecchi tempi" erano un periodo di produzione di massa
corretta, produzione in serie di automobili, frigoriferi, armi nucleari e così via
famiglia patriarcale.

 

Il fascismo è una disperata ricerca di una posizione e di un terreno solido, che non c'è. È un tentativo disperato di trovare una direzione in un mondo capitalista caratterizzato dallo smantellamento della tradizione e dalla dissoluzione delle comunità tramandate. Trump vuole tornare al welfare state fordista del dopoguerra, dove il lavoratore bianco governava la sua famiglia e si presentava fedelmente al lavoro e produceva plusvalore per la classe capitalista americana. Era un tempo caratterizzato dalla produzione di massa, dalla produzione in serie di automobili, frigoriferi, armi nucleari e dalla famiglia patriarcale. Il sogno del Partito popolare danese è la famiglia riunita a tavola, arrosto di maiale e birra per tutti, padre e madre e figli. "C'è tanto, dobbiamo prenderci cura", come recita lo slogan della campagna.

Senfascismens utopi er «de gode gamle dage», en tid uden feminisme, migration og globalisering, hvor der var orden i hjemmet, det nationale og den enkelte husstand, hvor race og ejendomsret hang sammen.

Senfascismen lover at genoprette en imaginær national storhed ved at fjerne uønskede elementer. Den går på to ben, den vil skabe orden, og den vil ekskludere.

Trump parla tipicamente di "Blue Lives Matter" e respinge categoricamente le critiche del movimento Black Lives Matter profilazione razziale e le continue sparatorie da parte della polizia di giovani uomini di colore. Il Partito popolare danese ha condotto una campagna con lo slogan "Volden ud af Danmark – tryghed nu" (nonostante la diminuzione della criminalità): l'età minima criminale deve essere abbassata, gli immigrati criminali e le loro famiglie devono essere espulsi dalla Danimarca e la polizia deve aver aggiunto molto più risorse (le ha ricevute anche negli ultimi quindici anni). Sfortunatamente, non c'è nulla che indichi che questi requisiti non saranno implementati. Pertanto, negli ultimi quindici anni in Danimarca un gran numero di casi storici del Partito popolare danese sono diventati legge: nel 2015 sono stati introdotti controlli alle frontiere al confine danese-tedesco, nello stesso anno una richiesta che i rifugiati privati ​​della loro libertà per a tempo indeterminato essere processato d'urgenza attraverso il Folketing, inoltre nel 2015 è stata adottata la cosiddetta legge sui gioielli, che autorizza la polizia a perquisire i richiedenti asilo neoarrivati ​​alla ricerca di oggetti di valore, nel 2018 è stato introdotto il divieto di mascheramento (indicato da DF come divieto del burqa).

I 2019 blev det vedtaget af placere afviste asylansøgere på en ø, som tidligere har huset et center for virusforskning.

Quando la politica si dissolve nella vita degli affari, come è accaduto nella globalizzazione neoliberista, la funzione più importante dello stato diventa quella di produrre panico morale e controllare il disordine che costantemente si presenta. La sicurezza diventa la funzione più importante dello stato. Legge e ordine e l'esclusione razziale si combinano. "L'America sarà di nuovo grande" quando gli stranieri saranno tenuti fuori o controllati (dalla polizia).


Questo è un estratto di una conferenza che Bolt ha recentemente tenuto.

Michele Bolt
Mikkel Bolt
Professore di estetica politica all'Università di Copenaghen.

Potrebbe piacerti anche