Abbonamento 790/anno o 190/trimestre

Annulla la crociata

(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

Il presidente americano George W. Bush non si è mostrato esattamente dal suo lato migliore dopo l'attacco terroristico contro gli Stati Uniti. Nelle sue stesse fila, la critica è stata che Bush non ha mostrato la necessaria sensibilità nei confronti delle vittime e dei loro sopravvissuti. Alcuni commentatori e giornali internazionali, tuttavia, hanno sottolineato la retorica alquanto rozza del presidente e le sue possibili conseguenze.

Dopotutto, diventa difficile credere a Bush quando insiste sul fatto che l'attacco terroristico è un attacco alla civiltà con la S maiuscola, quando risponde contemporaneamente con un primitivo gergo da cowboy preso dal selvaggio West. Ha mostrato l'altezza di una leadership poco saggia questa settimana quando ha annunciato che gli Stati Uniti ci andranno crociata mot terroristene. Om presidenten her avslørte sin mangel på historiekunnskap eller om det var bevisst tale, spiller egentlig liten rolle. Poenget er at presidenten, som nå har blitt utpekt av verden som leder av den internasjonale kampen mot terrorisme, nører opp under et fiendebilde og en verdenskonflikt ekstreme krefter har interesse av å opprettholde. Etter den kalde krigens slutt er det skrevet tykke bøker om den konflikten som skal erstatte kapitalisme/kommunisme; den evige kampen mellom godt og ondt – nå under navnet Kristendommen og Islam. På grunn av Bush – og rigide krefter i den muslimske verden – har vi nå fått en tilspissing av en gammel konflikt med begreper som korstog og hellig krig. Vestlige kristne ledere erklærte et blodig korstog mot muslimer i sitt forsøk på erobre tilbake Palestina mellom det 11. til det 13. århundre. I den muslimske verden betyr korstog det samme som religionskrig.

Dersom Bush skal ha noe håp om å få med seg nødvendige arabiske land i kampen mot de skyldige, bør han snarest dempe den vulgære språkbruken. Bush står i fare for å oppvigle også vanlige muslimer som ikke har noe til overs for terrorisme. Bilde av feirende anti-amerikanske muslimer etter terrorangrepet mot USA, er i stand til å oppvigle amerikansk og vestlig patriotisme i enda større grad. Bilde-og språkkrigen kan på den måten berede grunnen for en langvarig moderne krig med historiske røtter. Det er verken den kristne verden, Islam eller kampen mot terrorismen tjent med.

Potrebbe piacerti anche