Teatro della crudeltà

L'antirazzismo come ideologia totalitaria

La follia delle folle. Genere, razza e identità
Forfatter: Douglas Murray
Forlag: Bloomsbury Continuum (USA)
IDENTITÀ / Invece di collocarci l'un l'altro in cabine e categorie di identità politiche e infliggerci vergogna a vicenda, dovremmo piuttosto sviluppare un grado maggiore di perdono e generosità.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

Douglas Murray è un autore e giornalista e ha scritto diversi libri su questioni di politica dell'identità, anche su problemi di immigrazione e immigrazione.

Ci piace affermare di essere daltonici, ma in realtà siamo ossessionati dal colore. Come posso, come persona bianca, capire me stesso e il mio ruolo nei confronti delle persone di colore se allo stesso tempo affermo che non c'è differenza tra noi?

Douglas Murray scrive del fatto che Dio è morto e di quali battaglie dobbiamo combattere nella società post-religiosa. Ora combattiamo una battaglia costante contro tutti quelli che crediamo siano dalla "parte sbagliata" delle nuove verità che abbiamo costruito all'ombra della morte di Dio, scrive l'autore.

Cerchiamo di inchiodarci l'un l'altro alla croce della vergogna e della colpa.

La verità è diventata umana, fin troppo umana. Ciò significa che puoi rapidamente finire dalla parte sbagliata della linea di demarcazione morale tra il bene e il male quando inizi a mettere in discussione la visione del mondo politicamente corretta prevalente: "Ti opponi alla giustizia sociale? Cosa vuoi? Ingiustizia sociale?"

La moderna politica dell'identità

Den europeiske bevisstheten liker dårlig å bli konfrontert med sin egen fortid. Historiske personer på pidestaller i form av store, ruvende statuer faller nå i identitetspolitikkens, opprørets og antirasismens tid. Men problemet med å være erklært antirasist er at antirasisme har blitt en totalitær ideologi. I identitetspolitikkens tid slipper du ikke unna rasismeanklagene hvis du er hvit, uansett hvordan du formulerer deg. Er du ikke bevisst rasist, så er du det ubevisst. Prøver du å påstå at du ikke er rasist, får du antagelig beskjed om at du enten er rasist uten å vite det, eller at du prøver å skjule dine antirasistiske holdninger bak et slør av privilegert overlegenhet, bare iblandet en passe dose med skam. Og hvordan forstår vi vår identitet i lys av moderne identitetspolitikk? Dette er en del av de sentrale problemene Murray tar opp i boken sin.

credito fotografico: pixabay

«Tredjeverdenisme» kalles gjerne ideologien som går ut på at den tredje verden er moralsk overlegen den første, siden undertrykkerne er moralsk underlegne de undertrykte, et ideologisk synpunkt som Douglas Murray advarer mot: «The victim is not always right, deserves no praise, and may not even be a victim.»

I lys av dette kan vi forstå hvorfor store deler av kulturkampen handler om å fremstå som et offer for andres overgrep. For hvis man klarer å gi et inntrykk av seg selv som offer, har man vunnet offentlighetens sympati, og dermed kampen om hvem som har rett til å definere seg som den moralsk gode parten i en konflikt. Men selvfølgelig: Den som er offer i én posisjon, kan godt være overgriper i en annen posisjon. Ingen er bare offer eller bare overgriper.

Fikserte identiteter

Forfatteren krydrer boken med en rekke festlige eksempler på identitetspolitiske og kjønnspolitiske problemer. I feminismens, post-marxismens og de transseksuelles tid er det jo nettopp det flytende kjønnsbegrepet som står på dagsordenen. Det store paradokset er at vi prøver å spikre hverandre fast til fikserte identiteter, samtidig som det postmoderne kjønnsidentitetsbegrepet har blitt mer og mer flytende. En mann som har begått overgrep mot en kvinne, og så skifter kjønn før han blir dømt for overgrepene, skal han sendes til et manns- eller kvinnefengsel?

Problemet med å være erklært antirasist er at antirasisme har blitt en totalitær ideologi.

Hvorfor kan lesbiske kvinner fritt drive med seksuell dyrking av hverandre offentlig, samtidig som en heteroseksuell mann aldri kunne gjort det samme mot en kvinne uten å bli uthengt som seksuell overgriper?

Deler av disse problemstillingene, skriver forfatteren, har å gjøre med utviklingen av sosiale medier. «Public shaming», som det kalles på engelsk, har oppløst barrierene mellom det offentlige og det private. Men, som han minner om, vi mangler mekanismer som kan få oss ut av situasjonen vi har havnet i, for eksempel angående public shaming. Kontekstuell kollaps kalles det når en uttalelse på sosiale medier blir angrepet fra alle kanter og dens opphavsperson hengt ut til allmenn spott og spe når de som påfører skammen, ikke kjenner til den opprinnelige konteksten.

Douglas Murray

Evnen til å tilgi

Murray konstruerer også morsomme problemstillinger som: Hvem har mest glede av den seksuelle akten, kvinnen eller mannen? Og hvem skal kunne avgjøre dette spørsmålet? Murray hevder at bare en homofil, som «har begge kjønnskategorier innebygget i sin seksualitet», er den rette til å avgjøre et slikt spørsmål. Han mener også at den seksuelle leken mellom to av motsatt kjønn inneholder mange gåtefulle elementer, og at reglene for dette spillet langt fra kan forklares fullt ut med politisk korrekte begreper.

Er det forresten slik at begrepet «skyld» er alt som er igjen av den kristne kulturen, mens evnen til å tilgi har forsvunnet ut med badevannet?

Nettopp i en tid hvor identitet er blitt et flytende begrep, er det store paradokset at vi prøver å spikre hverandre fast til skammens og skyldfølelsens kors, plassere hverandre i kategorier og dikotomier som svart, hvit, kvinne, mann, offer, overgriper; vi utsetter folk for skam som setter spørsmålstegn ved våre begreper, istedenfor å utvikle en større grad av tilgivelsesevne.

Forfatteren etterlyser raushet i identitetspolitikkens tid. Men da må vi ikke falle i den fellen som innebærer å tro at forskjeller er noe som ikke eksisterer. Det er, som han skriver, latterlig å mene at fenomener som farge og kjønn ikke eksisterer, men det ville også være fatalt å mene at det betyr absolutt alt.

Vedi anche: Il vento politico dell'identità contemporanea 

Henning Næs
Henning Næss
Critico letterario in TEMPI MODERNI.

Potrebbe piacerti anche