Teatro della crudeltà

CORRENTE: ARNE STRAND

Il 23 luglio un soldato speciale norvegese è stato ucciso in Afghanistan. C'è una forte connessione tra ciò che sta accadendo in Afghanistan e in Pakistan, spiega il ricercatore ed esperto di Afghanistan Arne Strand, che crede che una soluzione militare non funzionerà.
(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

Un soldato speciale norvegese è tra gli oltre cento soldati stranieri che sono stati uccisi in Afghanistan quest'anno. Dal paese dilaniato dalla guerra arrivano notizie costantemente nuove di rapimenti e attentati suicidi. Allo stesso tempo, è esploso nel Paese vicino dopo l'assalto alla Moschea Rossa di Islamabad. Nelle prime tre settimane di luglio, 285 persone sono state uccise in attacchi suicidi in Pakistan. Cosa sta succedendo nei due paesi?

– Begge steder spres kampen mot USA og dets støttespillere til nye områder. Swat-dalen i det nordlige Pakistan har for eksempel tidligere vært fredelig. Men i det siste har det også blusset opp her. Den mest iøyenfallende forandringen er imidlertid bruken av selvmordsbombere. Muslimer i Afghanistan tror egentlig ikke at du kommer til himmelen hvis du tar selvmord, og dette er også den vanlige oppfatningen i Pakistan. At selvmordsangrep nå har blitt mer og mer vanlig tror jeg har to årsaker. For det første er det et overspill fra krigen i Irak og påvirkningen av utenlandske krigere i Afghanistan og Pakistan. For det andre rettferdiggjøres selvmord ved at flere og flere ser på dette som en mulighet til direkte angrep mot USA og dets interesser.

USA antyder nå at det kan bli aktuelt med amerikanske angrep i Pakistan uten samtykke fra landet for å knuse mistenkte terroristgrupper?

– Hvis USA går inn i grenseområdene i Pakistan, er det som å helle bensin på bålet. Stammeområdene hadde fram til i fjor ingen innblanding fra pakistanske myndigheter og styrte seg selv. Da den pakistanske hæren gikk inn i områdene i fjor i en omfattende militæraksjon, led hæren så store tap at de inngikk en fredsavtale med stammelederne. USA presser likevel på for at Pakistan skal rydde opp i området. Men dette er politisk sprengstoff for Pakistans president Pervez Musharraf, som balanserer hårfint mellom presset fra USA, en opposisjon som krever mer demokrati og militante islamister i landet.

USA mener de har rett til å ta Osama bin Laden, som de hevder er ansvarlig for terrorangrepene mot USA 11. september 2001?

– Bin Laden-spøkelset har kommet tilbake fordi USA har store problemer i Irak. Den eneste måten de kan snu dette til noe positivt er ved å ta bin Laden, som de mener oppholder seg i stammeområdene i Pakistan, mot grensen til Afghanistan. Jakten på bin Laden og andre terrormistenkte gjør at USA fremdeles kjører et helt eget løp i Afghanistan. Gjennom Operation Enduring Freedom opererer amerikanerne helt på egen hånd i det sørlige og østlige Afghanistan, mot grensen til Pakistan. Dette er den største trusselen mot fred i området. Det er de amerikanske operasjonene som trolig fører til de største sivile tapene i Afghanistan. Men det finnes lite viten i norsk og internasjonal offentlighet om Operation Enduring Freedom, fordi det ikke finnes informasjon om hva som skjer i grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan.

Når man leser rapportene fra Afghanistan kan man få inntrykk av at Taliban står bak kidnappingene og all motstand mot USA og Nato i Afghanistan?

– Det er en enkel løsning å gi Taliban skylda for alt. De får jo skylda også for ting som skjer i nord i landet, hvor de ikke har vært. Jeg sier ikke at Taliban ikke står bak mye. Men det finnes andre aktører også. Krigsherrene kjører sine egne løp. Mange steder er det bander som herjer langs veiene. Det kan derfor være mange som har interesse av å for eksempel ta utenlandske gisler. Ferske intervjuer med lastebilsjåfører viste at de håpet på mer kontroll fra Taliban. Sjåførenes hovedproblem var politiet som tok seg betalt for å la dem kjøre.

Hvordan tror du det kommer til å gå i Afghanistan og Pakistan?

– Jeg frykter at de internasjonale styrkene i Afghanistan kommer til å framstå som taperne, hvis de ikke endrer strategi. De offensive militæroperasjonene fra Operation Enduring Freedom og deler av Natos Isaf-styrker fører til mer støtte til Taliban og undergraver de fredsbevarende forsøkene fra Isaf. Selv om det utfordrer USA, bør man konsentrere seg om fredsbevaring og sikring av handelsveier, og heller akseptere en viss Taliban-innflytelse i deler av landet. Den vil trolig likevel bli midlertidig. Taliban kan levere sikkerhet, men ikke utvikling. Jeg er mer usikker i forhold til Pakistan. Men det kommer til å bli veldig hett hvis USA angriper stammeområdene i landet. Det er viktig å se sammenhengen mellom hva som skjer i Pakistan og Afghanistan. Ensidige militære løsninger fungerer i hvert fall ikke.

Potrebbe piacerti anche