Ordina qui l'edizione estiva

Zone senza armi ABC

(QUESTO ARTICOLO È MACCHINA TRADOTTO da Google dal norvegese)

Da utenriksminister Jonas Gahr Støre møtte Condoleezza Rice, var det gått mer enn 20 år siden folkene i de nordiske land samlet inn flere millioner underskrifter for en traktatfestet atomvåpenfri sone i Norden med garantier om ikke-bruk av atomvåpen mot sonen fra atommaktene. ABC-våpenfrie soner er og forblir et av flere tillitskapendetiltak for å avvikle førsteslagsstrategien med atomvåpen i NATO-sammenheng og hos atommaktene.

Mer enn 10 år er gått siden Nordisk Råds Ålands-vedtak i 1994 om å arbeide for en atomvåpen fri sone i Norden. I følge gallup er 92 prosent av det norske folk imot bruk av atomvåpen. 87 prosent av befolkningen i USA er i mot atomvåpen.

USA har :

  • opphevd ABM-avtalen,
  • utviklet rakettskjoldet, “Starwars junior” for å ta i bruk,
  • «mini-nuke»- sverdet ved å sprenge dyptliggende mål som hulene til Osama Bin-Ladin i Afghanistan eller ved forkjøpsangrep slå ut andre atommakters kommandosentraler, for ytterligere å etablere amerikansk militærstrategisk dominans,
  • angrepet, okkupert og fører en folkerettsstridig oljekrig i Irak.

Denne militærpolitikken har ført til at flertallet av den russiske befolkningen ikke lenger stiller seg negative til russiske atomvåpen. Et stort flertall der setter nå sin sikkerhetspolitiske lit til de russiske atomvåpnene!

Norge og Norden er ikke tjent med fortsatt å være et atomvåpenoppmarsjområde i forhold til bruk av atomvåpen mot Finland og Russland. Vi i Norden og de baltiske land har et stort ansvar for å være med på å endre den russiske opinionens syn på atomvåpen og Nato.

Opinionsarbeidet for avskaffelse av atomvåpen har lange tradisjoner i Norden. De mest kjente merkesteinene er Stockholm-appellen i 1950-årene og underskriftsarbeidet for en traktatfestet atomvåpenfri sone i Norden i 1980-årene.

Det er bra at disse spørsmål nå gjøres til en del av dialogen Norge – USA. Vi anbefalte i et åpent brev utenriksminister Jonas Gahr Støre til å drøfte disse spørsmålene inngående med sin amerikanske kollega for å få støtte for en slik ABC-våpenfri linje på FNs generalforsamling.

Knut Vidar Paulsen er leder i Den norske Fredskomité

Potrebbe piacerti anche